Be-leven met dementie, veel belangstelling voor bijeenkomst!

Foto: Netwerk Dementie Oost Veluwe

Veel belangstelling voor bijeenkomst ‘(Be)-Leven met dementie’
Dynamiek door muziek, bewegen en praktische informatie

In het restaurant van ontmoetingsplek Talma Borgh in Apeldoorn was het  soms muisstil, maar ook hoorde men regelmatig muziek en geklap. Ruim 50 belangstellenden bezochten de wijkbijeenkomst ‘(Be)-Leven met dementie’ in woonzorgcentrum Talma Borgh. Hoewel veel bezoekers uit de wijk Woudhuis-Osseveld Oost kwamen, hadden er ook veel van buiten de wijk hun weg naar deze bijeenkomst gevonden

Een mix van voorlichting over dementie, praktische  toepassingen ter ondersteuning van veilig zelfstandig wonen en muziek en bewegen, resulteerde in een dynamische middag. Na afloop hoorde de organisatie – die in handen was van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe– veel positieve geluiden.

Programma

Na een muzikale opening, trapte de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland (op de  foto Marie-Josée Andringa) af met een voorlichting onder de titel ‘Dementie: wat nu?’, aangevuld door een ervaringsdeskundige. De bezoekers konden zich herkennen in praktische voorbeelden over de situatie van iemand met dementie en de mantelzorger, samen thuis na de diagnose Dementie. Het programma vervolgde met een uitleg door een muziektherapeute over het positieve effect van bewegen en muziek op het brein van iemand met of zonder dementie.

Wat Het Geheugensteunpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kan betekenen, vertelde vervolgens de coördinator van in Mandala gevestigde Het Geheugensteunpunt. Een aantal korte praatjes over ondersteuningsmogelijkheden thuis, zoals ergotherapie, mantelzorgondersteuning, casemanager en praktische hulpmiddelen als de Zorgriem en Don’t Forget It, sloten het informatieve programma af. Gezamenlijk genoten de bezoekers na afloop van een kop erwtensoep.

Follow-up

De wijkgerichte informatiebijeenkomsten worden dit jaar ook in andere ontmoetingsplekken georganiseerd. Dit om zo dicht mogelijk bij mensen thuis voorlichting en informatie te bieden. Houd u daarvoor de website www.netwerkdementie.nl in de gaten.

Netwerk Dementie Oost-Veluwe

Het Netwerk is een samenwerkingsverband van instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Binnen het netwerk spannen zij zich in om in de regio ketenzorg dementie te realiseren voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. De regio Oost-Veluwe bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem en Heerde. www.netwerkdementie.nl

De organisatie van deze middag was in handen van 5 zorgaanbieders. Het initiatief wordt vanuit de gemeente Apeldoorn gestimuleerd. De contactpersoon van de organisatie van deze middag is Liesbeth Brand, Zorgmanager bij Talma Borgh.

 

Reacties

Cookieinstellingen