Bekendmakingen van uw gemeente

Foto: Esther Dekker

De gemeente neemt beslissingen en moet deze aan u bekendmaken. U kunt als recht- of belanghebbende  via de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken als u het niet met het besluit eens bent.

Ook aanvragen worden aan u bekendgemaakt. U kunt als recht- of belanghebbende in de gaten houden of er vergunning wordt verleend. Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken. De gemeente heeft de volgende aanvragen omgevingsvergunningen  gepubliceerd. Het gaat om aanvragen, dat is de reden dat de aanvraag niet ter inzage ligt en u nog geen bezwaar kunt aantekenen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Waar: Van Kinsbergenstraat 12 Wat: het plaatsen van 2 deuren in een gevel en het plaatsen van reclame Datum: 25 januari 2016 Wabonummer: D16/012487

Waar: De Wierse 43 Ugchelen Wat: het vergroten van een woning Datum: 26 januari 2016 Wabonummer: W16/012475

Ontheffing betaalplicht

Voor de volgende parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen is een ontheffing van betaalplicht ingesteld. Dit is gebeurd omdat elektrische voertuigen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daar profiteren we allemaal van en het past binnen de landelijke en lokale maatregelen die worden en zijn genomen om dit te bereiken.

  • Parkeerterrein J.F Kennedylaan/Sprengenparklaan
  • Kruispunt Nieuwendijk/Chris Wegerifstraat
  • Kruispunt Rosariumstraat/Hofdwarsstraat

Publicatiedatum (Wanneer): 4 februari 2016 

  • Stationsstraat 122
  • Stationsstraat 15
  • Stationsplein 88

Publicatiedatum (Wanneer): 4 februari 2016

U heeft 6 weken vanaf de publicatiedatum waarbinnen u bezwaar kunt maken. Dat kan door uw bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Apeldoorn.

T.a.v.  de eenheid Veiligheid en Recht

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

Wie ervoor kiest het bezwaarschrift via de post te sturen doet er verstandig aan een kopie van het besluit mee te sturen. U kunt ze via de linken onder de straatnamen terugvinden:

Wilt u uw bezwaarschrift liever digitaal doen, gaat u dan naar dit formulier.

Evenementenvergunning

Er is een evenementenvergunning verleend. U kunt op dezelfde manier als hierboven vermeld bezwaar maken tegen de vergunning. Het gaat om:

Evenement: Cirque du Manger Datum evenement: 8 t/m 10 april 2016 Locatie evenement: Havenpark in Apeldoorn Datum verlenen vergunning: 1 februari 2016 Vergunningnummer: 15/44922

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Er is op 27 oktober 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen (door B & W) voor het oprichten van een gronddepot aan de Vlijtseweg ongenummerd te Apeldoorn. Zaaknummer: DOS-2015-058622

Deze melding ligt niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Melding van uw Provincie

De Provincie maakte op 8 februari bekend dat er rustgebieden zijn aangewezen voor winterganzen, ook als particulier kunt u hierin recht- of belanghebbende zijn en heeft u het recht tegen deze besluiten in beroep te gaan. Meer informatie vindt u hier.

 

Reacties