Hulp gevraagd bij jaarlijkse paddentrek

De paddenwacht van Dierenbescherming regio OverGelder zoekt versterking bij de jaarlijkse paddentrek. Binnenkort komen de amfibieën weer uit hun winterslaap. De padden, kikkers en salamanders gaan dan op weg naar hun geboortewater voor de voortplanting.

Op weg naar dat voortplantingswater komen de dieren veel obstakels tegen. Denk aan hoge trottoirranden, muurtjes, drukke wegen, maar ook rioolputten en andere diepe gaten. In Apeldoorn in de wijken Zuidbroek en Zevenhuizen waar poelen en vijvers zijn, zetten vrijwilligers van de paddenwacht de dieren veilig de straat over om te voorkomen dat ze platgereden worden door de voorbij rijdende auto’s. Ook worden rioolputten nagekeken waar de amfibieën zonder hulp niet uit kunnen komen.

Het gaat om één of twee avonden in de week en voor een korte periode. U kunt de amfibieën ook in uw eigen tuin of op uw erf helpen, door putten, keldergaten en andere plekken waar ze wel in, maar niet meer uit kunnen in de gaten te houden en ze te bevrijden. Een ruwe plank, of dikke tak is vaak al voldoende om ze er op eigen kracht uit te laten komen.

Wilt u ons de komende weken een aantal avonden helpen?

Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of kijk voor meer informatie naar de vacature op https://overgelder.dierenbescherming.nl

 

 

Reacties