Vragen over afschieten 2 zwijntjes

Gisteravond zijn door de PvdD in de gemeenteraad vragen gesteld over het afschieten van de 2 zwijntjes.

Julie en Isabella, 2 jongedames, hebben Harry Voss van de PvdD bedankt met een mooie tekening omdat ze blij zijn met alles wat de PvdD allemaal voor de dieren doet. Aanleiding tot het versturen van de tekeningen was de aangifte die hij heeft gedaan wegens het doodschieten van de 2 zwijntjes bij Hoenderloo afgelopen week. Het onderwerp is veelvuldig besproken bij jong en oud.

Toelichting

De zwijntjes zijn afgeschoten omdat ze zich niet lieten vangen, zelfs niet met inzet van allerlei materialen en de inspanningen van maar liefst zeven medewerkers.  De zwijntjes hadden geen enkele overlevingskans en vormden een direct gevaar voor passerende automobilisten. Medewerkers van TOR, de dierenpolitie en de dierenbescherming hebben over de zwijntjes voortdurend contact gehad en overlegd.

Er is een protocol dat door de provincie is vastgelegd dat door alle gemeenten die met een dergelijke situatie, het dumpen van dieren, worden geconfronteerd, moet worden gevolgd. Dat is ook in dit geval gebeurd met helaas een dodelijke afloop voor deze 2 zwijntjes.

Zorgplicht

Als een gedumpt dier wordt aangetroffen moet de gemeente een dergelijk dier 14 dagen opvangen en verzorgen zodat de rechtmatige eigenaar in de gelegenheid is zijn bezit op te eisen. Het hoeft immers niet de eigenaar van het dier te zijn die het heeft gedumpt.

Opvang

Een inwoner van Hoenderloo heeft zich gemeld en vangt nu tijdelijk de 3 andere zwijntjes op. Er wordt goed voor ze gezorgd. De 2 zwijntjes die onlangs op de J.C. Wilslaan zijn aangetroffen worden opgevangen door de kinderboerderij Hoog Buurlo

 

 

Reacties

Cookieinstellingen