RIVM voert ‘Pienter- onderzoek’ uit.

Foto: pixabay

Diverse gemeenten doen mee aan een onderzoek van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil graag weten of het Rijks- inentingsprogramma voldoende is of moet worden bijgesteld. Zo’n onderzoek wordt één keer in de 10 jaar uitgevoerd. Dit jaar doen er, verspreid over Nederland, 51 gemeenten mee.

Twintig jaar geleden deed men voor het eerst zo’n onderzoek. De uitkomsten kunnen belangrijk zijn voor het inentingsprogramma. Door zo’n onderzoek kan men bijvoorbeeld te weten komen of het poliovirus nog actief is, men kan uitrekenen hoeveel mensen gemiddeld ingeënt moeten zijn om een epidemie te voorkomen of zich voorbereiden op een eventuele uitbraak. Bij een recente mazelen-uitbraak bleek, dat men beter de kinderen al met een half jaar in kon enten in plaats van met veertien maanden.

Voor dit onderzoek: ‘PIENTER- onderzoek’, hebben bijna 27.000 inwoners van Nederland een uitnodiging ontvangen om mee te doen. De oudste deelnemers zijn 89 jaar, de jongste 0. Zo’n 570 deelnemers per geselecteerde gemeente. Zij vullen een vragenlijst met allerlei vragen over hun gezondheid in.  Dat kan via internet. Verder levert iedere deelnemer een beetje bloed in en wat speeksel.

Wie daaraan mee wil werken kan een neus- keel uitstrijkje laten maken of een beetje ontlasting in leveren,  en aan sommige mensen wordt gevraagd op één dag bij te houden en op te  schrijven welke contacten ze gehad hebben.

Het afnemen van bloed en eventueel het maken van de uitstrijkjes gebeurd in de deelnemende gemeenten door de GGD.

Apeldoorn is geen deelnemende gemeente.

Reacties

Cookieinstellingen