Bekendmakingen van uw gemeente

Foto: Esther Dekker

De gemeente neemt beslissingen en moet deze aan u bekendmaken. U kunt als recht- of belanghebbende  via de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken als u het niet met het besluit eens bent.

Wilt u bezwaar maken tegen onderstaande besluiten, dan kunt u als volgt handelen, stuur uw bezwaarschrift aan:

Gemeente Apeldoorn.

T.a.v.  de eenheid Veiligheid en Recht

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

Wie ervoor kiest het bezwaarschrift via de post te sturen doet er verstandig aan een kopie van het besluit mee te sturen. U kunt ze via de linken onder de straatnamen terugvinden:

Wilt u uw bezwaarschrift liever digitaal doen, gaat u dan naar dit formulier.

Verleende omgevingsvergunningen

De besluiten over de omgevingsvergunningen en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u hier.

Waar: Mercatorplein te Apeldoorn Wat: het plaatsen van 2 tijdelijke informatiepanelen voor de duur van maximaal 5 jaar Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W15/012168

Waar: Hoofdstraat 19 te Apeldoorn Wat: het plaatsen van reclame Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W15/012083

Waar: Wilmersdorf 2 te Apeldoorn Wat: het verbreden van de inrit Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: D15/012227

Waar: De Haere 167 te Wenum Wiesel Wat: het maken van een in-/uitrit Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W15/012160

Waar: Zwolseweg 334 te Wenum Wiesel Wat: het kappen van een lindeboom (bijzondere boom) Datum verzending: 9 februari 2016 Wabonummer: D16/012368

Waar: Zanderijweg 15 te Apeldoorn Wat: het kappen van een beukenboom Datum verzending: 9 februari 2016 Wabonummer: D16/012419

Waar: Maasstraat 15 te Apeldoorn Wat: het aanleggen van een inrit Datum indiening: 5 februari 2016 Wabonummer: D16/012555

Waar: 2e Beukenlaan 42 A te Apeldoorn Wat: het gebruik van een deel van de woning voor bed and breakfast Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W15/012374

Waar: De Wiekelaar 2 te Loenen Wat: het plaatsen van een schutting Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W16/012400

Waar: Udderveen 66 te Uddel Wat: het oprichten van een bedrijfsruimte t.b.v. het aannemersbedrijf Datum verzending: 8 februari 2016 Wabonummer: D15/011350

Waar: Laan van Zevenhuizen/Descartesstraat (gebied er tussenin) te Apeldoorn Wat: het kappen van 24 bomen Datum verzending: 11 februari 2016 Wabonummer: W16/012369

Waar: Hoofdstraat 71 te Apeldoorn Wat: een gevelwijziging en plaatsen reclame Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: W15/012308

Omzettingsvergunning

Waar: kamerverhuurpand Koninginnelaan 29 te Apeldoorn Wat: een kamerverhuurpand Datum vergunning: 10 februari 2016 Vergunning nummer: 15/42785

Aanvragen omgevingsvergunningen

De gemeente heeft de volgende aanvragen omgevingsvergunningen  gepubliceerd. Het gaat om aanvragen, dat is de reden dat de aanvraag niet ter inzage ligt en u nog geen bezwaar kunt aantekenen.

Waar: Marktplein 1 te Apeldoorn Wat: het organiseren van een internationale markt Datum indiening: 5 februari 2016 Wabonummer: D16/012553

Waar: Spoorstraat te Apeldoorn Wat: het kappen van 5 esdoorns bomen Datum indiening: 8 februari 2016 Wabonummer: D16/012560

Waar: Prentsnijdershorst 206 te Apeldoorn Wat: het vergroten van een woning Datum indiening: 7 februari 2016 Wabonummer: D16/012556

Waar: Regentesselaan 30 te Apeldoorn Wat: het veranderen van de woonfunctie Datum indiening: 5 februari 2016 Wabonummer: D16/012554

Waar: Graaf van Lijndenlaan 21 te Apeldoorn Wat: het kappen van een boom (fijnspar) Datum indiening: 8 februari 2016 Wabonummer: D16/012558

Waar: Maasstraat 15 te Apeldoorn Wat: het aanleggen van een inrit Datum indiening: 5 februari 2016 Wabonummer: D16/012555

Adres onbekend

Het niet (tijdig) doorgeven van een verhuizing kan ernstige gevolgen hebben, de meest eenvoudige daarvan is een eventuele boete. Zonder adresgegevens kunt u (niet langer, of) geen beroep doen op een uitkering, ziektekostenverzekering, niet stemmen etc. Als u ten onrechte in de lijst hieronder vermeld staat kunt u bezwaar maken op de manier zoals die boven aan deze post staat vermeld.

Van de volgende personen uit Apeldoorn kan de verblijfplaats niet (meer) in Nederland worden vastgesteld:

gepubliceerd op 15 februari 2016 09:00 uur (Binnen 6 weken bezwaar maken!)

Heuvel van den, Yourie M R, 22-031996

Topbaş-Cinkara, Tugba 11-08-1985

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-17251.html

en:

Intres Carolus H A,06-02-1950

Pasman Ronald, 27-06-1964

Spanjerberg Rheinier A, 20-12-1987

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-17247.html

Reacties

Cookieinstellingen