Leren, we zijn er goed in!

Foto: pixabay

Het CBS meldt dat bijna een vijfde deel van de Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar cursussen volgt. Samen met 4 andere landen, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Finland staat Nederland in Europa bovenaan als het om leren gaat.

We doen het niet voor niets meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), de mensen die het doen om er in hun werk op vooruit te gaan, krijgen inderdaad vaker een betere baan of meer salaris. In sommige beroepen is het volgen van een cursus of opleiding verplicht.  Jonge mensen volgen vaker een cursus of opleiding, zij moeten meer dingen aanleren dan hun collega’s die het beroep al langere tijd doen.

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar cursussen en opleidingen die je voor je werk volgt maar ook naar cursussen en opleidingen die je voor je ‘plezier’ volgt. Je volgt ze omdat je zelf meer wilt weten over dat onderwerp.

Nederland wil graag dat in 2020 in elk geval 20 procent van de groep 18 – 65 jarigen een cursus of opleiding volgt. Het project, in de Europese Unie heeft het de naam: ‘Leven lang leren’ gekregen, heeft een aantal doelen:

  • Als je als jongere bent gestopt met je opleiding moet je later de kans hebben en krijgen dat in te halen.
  • Als je toch niet gelukkig bent met je beroep moet je een ander beroep kunnen kiezen.
  • Alles verandert steeds, je moet op de hoogte blijven.
  • Het is goed om jezelf te blijven ontwikkelen.

Dit is belangrijk omdat het in onze samenleving allemaal om kennis gaat. Gelukkig gaat het ook steeds vaker om kwaliteiten en vaardigheden. Wat je ergens anders al hebt geleerd kan ook belangrijk zijn voor de baan die je nu graag wilt.

Het cursusaanbod in Apeldoorn is groot, hieronder staan een aantal adressen waar je uit veel cursussen en opleidingen kunt kiezen.

http://apeldoorn.seniorweb.nl/Cursussen

http://www.bibliotheek.nl/hema-academiehtml

http://www.cjgapeldoorn.nl/cursussen

http://www.markantapeldoorn.nl/

http://www.apeldoornuitdekunst.nl/cursusaanbod-volksuniversiteit-stedendriehoek

http://www.samtal.nl/

http://www.volksuniversiteit.nl/

Reacties