Overmatig alcoholgebruik door minderjarigen, aantal ziekenhuisopnames neemt toe.

Foto: Screenpunk

Wordt er binnenkort een feestje bij u thuis gegeven waar ook, of vooral minderjarigen zijn? Pas dan op met het schenken en aanbieden van alcohol.

Onlangs is een vrouw door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor het feit dat onder haar hoede en in haar huis een meisje van 14 alcohol heeft kunnen drinken. Het meisje had zoveel gedronken dat zij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De ouders van het meisje hadden aangifte gedaan. Het ging de ouders niet om de hoeveelheid maar om de toegang tot alcoholhoudende dranken.

De gastvrouw van het feestje heeft een geldboete van 400 euro opgelegd gekregen. Dat had ook een werkstraf van 60 uur kunnen zijn. De persrechter legde uit dat je altijd verantwoordelijk bent voor wat er op jouw feestje gebeurt. Met dit vonnis is het gemakkelijker geworden om mensen voor dit feit voor de rechter te dagen.

Ziekenhuisopname

Uit onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder wel eens alcohol drinkt… Gelukkig neemt het aantal drinkende pubers af, het aantal ziekenhuisopnames door overmatig alcoholgebruik neemt helaas toe.

Overmatig alcoholgebruik, comazuipen is daar een voorbeeld van, maakt het noodzakelijk om bijvoorbeeld ademhaling, hartslag en dergelijke in de gaten te houden. Wie als minderjarige wegens alcoholgebruik moet (!) worden opgenomen komt terecht in Zutphen. Daar is een gespecialiseerde afdeling die het kind en de ouders begeleiden: de polikliniek voor jeugd en alcohol.

Eerste zorg

Allereerst moeten natuurlijk ernstige lichamelijke gevolgen (verder) worden voorkomen. Met een opname wegens overmatig alcoholgebruik praat je niet meer over te ver gaan en een kater, maar over mogelijke blijvende schade.

Het wordt dan ook erg serieus genomen. Er volgen gesprekken met het kind en de ouders. Het kind vult nog in het ziekenhuis een digitale drinktest in en wordt over alcohol en alcoholgebruik geïnformeerd en voorgelicht.

De ouders worden geholpen de gevolgen van de gebeurtenis en de opname te overzien om op een juiste manier te kunnen handelen. Het doel daarbij is nogmaals overmatig alcoholgebruik bij het kind te voorkomen, maar ook om de relatie tussen de ouders en het kind te verbeteren of goed te houden!

Nazorgtraject

Na ontslag volgt het nazorgtraject. Je moet er aan deelnemen, zowel het kind als de ouders. Er zitten gevolgen aan het niet nakomen van of wegblijven bij afspraken bij bijvoorbeeld de kinder- en jeugdpsycholoog. De kinderarts die de zorg over het kind heeft (verantwoordelijk is voor) kan dan melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling!

Aan het begin van het nazorgtraject moet de ouder gedragsvragenlijsten over het kind invullen. Dit vraagt men ook aan de mentor of docent van het kind. Ook het kind moet een vragenlijst invullen. Dit is een versie die speciaal voor kinderen gemaakt is.

Het nazorgtraject kan wel tot 8 maanden duren. Het is gebleken dat ook langere tijd na het overmatig alcoholtraject alsnog lichamelijke(!) maar ook psychische problemen kunnen ontstaan. Als deze problemen verder uitblijven wordt het traject afgesloten.

Reacties

Cookieinstellingen