Open huis in Huize Vrijland gisteravond goed bezocht!

De bijeenkomst in Huize Vrijland in Wenum Wiesel is gisteravond erg goed bezocht. Het was druk in en om het landgoed. Omwonenden en andere belangstellenden bezochten massaal het open huis. De gemeente is van  plan om maximaal 100 statushouders tijdelijk op het landgoed onder te brengen. Alle betrokken afdelingen van de gemeente, de politie, GGD, COA, Vluchtelingenwerk en Mudanthe waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

In de gemeenschapsruimte waren informatie- en een koffiestand aanwezig. Bezoekers konden deelnemen aan een rondleiding door de panden. Te zien waren onder meer slaapkamers waarin de statushouders mogelijk worden ondergebracht, de gemeenschappelijke ruimten zoals de eetkamer, de grote keuken waar zij dan zelf zullen koken, en de wasserette.

Bijdragen omwonenden

De formulieren waarop men kon aangeven hoe men tegenover de plannen voor deze tijdelijk opvang staat zijn massaal ingevuld en ingeleverd. Honderden zijn er ingevuld, daar moeten de reacties die digitaal zijn ingeleverd nog bij worden opgeteld.

Eén van de vragen die men op het formulier kon invullen was: ‘Als het college zou besluiten om in Huize Vrijland statushouders tijdelijk te huisvesten, dan wil ik graag dat het volgende wordt geregeld’. Vragen die de mogelijke omwonenden bezig houden zijn onder andere:

Grote afstand

De afstand tot de bewoonde wereld, hoe overbruggen de kinderen straks de afstand tussen ‘thuis’ en school? Op welke manier kunnen de statushouders straks aan hun verplichtingen voldoen? De dichtstbijzijnde basisschool is meer dan 2 km verderop en de plekken waar zij hun inburgeringscursus volgen ruim 10 km. Hoe doe je dat met een zeer beperkt budget, geen vervoer en de wettelijke verplichtingen  waar je aan moet voldoen? Statushouders met deze manier van opvang ontvangen geen volledige uitkering, hoe moeten zij de kinderen op tijd op school krijgen en tegelijkertijd zelf op tijd op hun (verplichte) cursussen verschijnen?

Veiligheid

Hoe is het geregeld met de veiligheid op het terrein zelf en de omgeving? Er is niet 24 uur per dag een toezichthouder aanwezig. Charles Dickson, de directeur van Mudanthe legde uit dat er al veel voorlichting is gegeven. De mensen hebben in de voorafgaande periode al veel gehoord en geleerd over de normen, waarden en gewoonten in Nederland. Tijdens de inburgeringcursussen die de mensen volgen leren statushouders hoe zij hier hulp kunnen inschakelen.

In de komende dagen brengt de brandweer een bezoek aan de gebouwen op het terrein. Er wordt dan beoordeeld of zij geschikt zijn voor de opvang van de statushouders. De gebouwen zullen worden beoordeeld op hun alarminstallatie, vluchtmogelijkheden en de aanwezige middelen die genomen zijn om de veiligheid te vergroten.

Dagbesteding

Bezoekers gaven ook aan zich zorgen te maken over de dagbesteding van de statushouders. Statushouders hebben veel verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Een groot deel van de dag wordt besteed aan de inburgering. Daar hoort ook het huiswerk bij die zij naast hun verplichte aanwezigheid bij de taallessen moeten maken. Zij zijn druk met het regelen van allerlei zaken. Omdat zij de taal nog niet goed beheersen en de weg nog niet goed weten kost dit erg veel tijd. Hierbij krijgen zij vaak hulp van vrijwilligers.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben zich ook mensen gemeld die op één of andere manier een bijdrage willen leveren aan de opvang. Er zijn mensen die zich hebben gemeld als taalcoach, anderen willen de statushouders bijvoorbeeld leren hoe ze zelf hun groenten kunnen verbouwen. Er is immers op het terrein een kas en een moestuin aanwezig.

Geen asielzoekerscentrum

In de omgeving zijn stickers geplakt tegen ‘het AZC’. Daar overheen zijn stickers geplakt met de mededeling dat vluchtelingen welkom zijn. Mocht Huize Vrijland worden aangewezen voor de opvang van statushouders dan maakt dit van Huize Vrijland geen asielzoekerscentrum. Er is verschil tussen een asielzoeker en een statushouder. Een statushouder heeft asiel gekregen en daarom een verblijfsvergunning om zich hier (in Nederland) gedurende 5 jaar, of permanent te vestigen.

Locatie

Mocht de locatie inderdaad in gebruik genomen gaan worden dan zullen statushouders hun kamer moeten delen met een ander. Ook de keuken is voor gezamenlijk gebruik. De locatie kan maximaal 4 jaar gebruikt worden. Er is niets te zeggen over het verloop van de mogelijke toekomstige bewoners. Zij zullen in de loop der tijd geholpen worden aan een eigen woning. Een bewoner mag maximaal 2 jaar worden ondergebracht in deze vorm van opvang. Er is nog geen definitief besluit genomen over Huize Vrijland. Dit wordt eind maart verwacht.

 

Reacties

Cookieinstellingen