Training Vrijwilligersbeleid

Foto: vrijwilligersacademie

Is een vrijwilligersbeleid nodig binnen de vereniging? Voor veel mensen betekent vrijwilligerswerk: deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het bevordert de contacten tussen verschillende groepen in de samenleving. Vrijwilligerswerk levert vaak een directe bijdrage aan de kwaliteit van de vereniging en het vergroot de onderlinge solidariteit.

Training Vrijwilligersbeleid

De Bestuurdersacademie organiseert daarom dit voorjaar, naast een aantal andere trainingen, ook weer de training Vrijwilligersbeleid. Tijdens deze training leert u onder meer zaken omtrent begeleiden en omgaan met vrijwilligers, beleid vanuit het bestuur en het opstellen van een jaarplan m.b.t. vrijwilligersbeleid.

Kosten en data

De training bestaat uit drie avonden; donderdag 24 maart, woensdag 20 april en woensdag 18 mei van 19.30 – 21.30 uur en vindt plaats bij Atlant Zorggroep Heemhof, Beatrijsgaarde 5 te Apeldoorn. De kosten bedragen €15.- per persoon en de trainers zijn Rianne Burgers (vrijwilligerscoördinator Atlant Zorggroep) en Tristan Steenmeijer (directeur STEETsports.nl)

De Bestuurdersacademie is een door het Verenigingsburo en de Sportraad Apeldoorn geïnitieerd initiatief.

 

Reacties