Valt huishoudelijke hulp wel of niet onder WMO, Van Rijn licht toe

Foto: pixabay

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer laten weten dat gemeenten huishoudelijke hulp via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als voorziening moeten blijven verlenen. Een rechter in Arnhem heeft met een uitspraak bevestigd dat huishoudelijk hulp wel degelijk onder de WMO valt.

Van Rijn licht in zijn brief toe dat de WMO juist het antwoord moet zijn op een hulpvraag, huishoudelijke zorg kan daar deel van uitmaken. Wie hulp en ondersteuning in het voeren van een huishouding nodig heeft kan dus terecht een beroep doen op de WMO. Wie zelf niet in staat is zijn probleem op te lossen moet een beroep kunnen doen op hulp via de gemeente. Gemeenten hebben de verplichting om iedereen die dat nodig heeft te steunen in hun zelfredzaamheid.

Op dit moment heerst er bij verschillende gemeenten verwarring over de uitvoering van de WMO, met name de huishoudelijke hulp. Zorguren huishoudelijke hulp worden in die gemeenten ingetrokken omdat zij vinden dat dit geen maatwerkvoorziening van de WMO is. De rechter heeft met zijn uitspraak in de zaak van de gemeente Lochem de toelichting van Van Rijn over de uitvoering van de WMO bevestigd.

Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. De Centrale Raad van Beroep gaat zich op 23 maart over de kwestie buigen en kan ook dan nog tot een ander oordeel komen dan de rechter in Arnhem. De Centrale Raad van Beroep richt zich (in hoger beroep) op zaken die gaan over sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

De onzekerheid over de huishoudelijke hulp via de WMO blijft dus voorlopig nog bestaan.

Bron: Ouderenjournaal

 

Reacties

Cookieinstellingen