Wet op de zondagsrust gaat veranderen.

Foto: pixabay

Op dit moment kennen we een wet die de (verplichte) zondagsrust regelt. Daarin staat ondermeer dat op een zondag vòòr 13:00 uur in het openbaar, een park bijvoorbeeld, geen feest of evenement mag plaatsvinden. Bovendien mag dat ook niet in de omgeving van een kerk zodat er geen verstoring van een dienst plaats kan vinden.

Na onderzoek bleek dat de wet weinig wordt toegepast. Om die reden wil minister Plasterk de wet uit 1953 afschaffen. De minister vindt dat het aan de gemeenten is om te bepalen wat zij in hun gemeenten wel of  niet willen op zondag.

In april beginnen gesprekken met organisaties waaronder verschillende kerken waarin zij kunnen aangeven hoe zij tegen het afschaffen van de wet aankijken. Voorlopig blijft de wet nog van kracht.

Reacties