Groot draagvlak voor vervanging plaatsnaamborden Ugchelen

Foto: Esther Dekker

 

De Werkgroep UgchelenBlauw heeft de resultaten van hun onderzoek en hun advies ‘woonplaatsborden Ugchelen’ bekendgemaakt, aangeboden en gedeeld met de Dorpsraad Ugchelen.

Draagvlak

“Ugchelen heeft een droom gevangen”!        “Vandaag dromen, morgen doen”!

(verwijzing naar De Toekomstagenda voor ZuidWest 2014-2017)

De Werkgroep UgchelenBlauw heeft na overleg met de DorpsRaad Ugchelen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor het vervangen van de officieuze witte borden door officiële blauwe bebouwdekom-borden rond Ugchelen.

Daartoe is de Ugchelenaren gevraagd zich daarvoor, met het zetten van een handtekening, uit te spreken.

Dat is op twee manieren gedaan.

In de eerste plaats hebben middenstanders hun medewerking verleend door het affiche van de werkgroep en handtekeningslijsten in hun pand op te hangen.

Daarnaast is op twee zaterdagochtenden winkelend publiek bij de twee supermarkten gevraagd hun support voor de actie uit te drukken met een handtekening.

De middenstanders die ogenblikkelijk enthousiast hun medewerking verleenden waren:

–           Albert Heijn

–           ’t Achterhuus

–           Avia-brandstoffen

–           Back in Town

–           ‘ t Bikkertje

–           DEKA

–           Hubo

–           ’t Pannekoekhuis

–           Primera

Ook in het Dorpshuis hebben korte tijd lijsten gelegen.

Het resultaat van deze actie bleek overweldigend!

Na ongeveer twee weken al bleken ongedacht veel Ugchelenaren de officieuze witte borden vervangen te willen zien worden door officiële blauwe borden. Er zijn uiteindelijk 1330 stemmen opgehaald!
De Werkgroep UgchelenBlauw bedankt de inwoners van het dorp zich zó duidelijk te hebben uitgesproken.

De officiële overhandiging van de handtekeningen – vergezeld van een uitgewerkt bordenplan – aan de dorpswethouder Johan Kruithof, vond plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad van 19 april j.l. in het Dorpshuis ‘Ugchelens Belang’.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Marion van der Schaaf op 06-51289345.

 

Reacties

Cookieinstellingen