Geen MAAKDAGEN 2016 in Apeldoorn…

Foto: gemaakt in Gelderland.nl

In aansluiting op het  Festival “Gemaakt in Gelderland”  dat vorig jaar een groot succes was, heeft het  ERFGOED GELDERLAND  besloten dit jaar een vervolg te organiseren onder de noemer  “MAAKDAGEN 2016”.

Maakdagen 2016

Dit provinciale evenement zal plaatsvinden op 3 en juni 2016. Belangrijkste doel is om de huidige maakindustrie in Gelderland in de schijnwerpers te zetten voor alle inwoners van Gelderland alsmede bezoekers van elders.

Evenals vorig jaar wilden wij ook in Apeldoorn inhaken op dit evenement. In maart  j.l. hebben wij  het Apeldoornse bedrijfsleven benaderd met het verzoek of zij wilden meedoen door het houden van een zgn. Open Huis. Mocht dit op bedrijfs- economische problemen stuiten, dan kon gebruik worden gemaakt van de door DTZ Zadelhof beschikbaar gestelde ruimte in De Oranjerie om een expositie over hun bedrijf in te richten.

Geen doorgang…

Ondanks vele pogingen van de leden van de Werkgroep Maakdagen 2016 / Gemaakt in Apeldoorn om het bedrijfsleven hiervoor warm te maken, is dit helaas niet gelukt!

Wij hebben daardoor moeten besluiten om in de gemeente Apeldoorn niet mee te doen met het provinciale festival MAAKDAGEN op 3 en 4 juni 2016.

Inwoners van Apeldoorn kunnen echter wel via de website www.geheugenvanapeldoorn.nl/maakindustrie veel informatie en geschiedenis van de Apeldoornse maakindustrie vinden.

 

Reacties