Internationale Dag van het Bedplassen

Foto: pixabay

Bedplassen, een lastige aandoening met gevolgen voor het hele gezin! Uit een onderzoek door het bedrijf Ferring blijkt dat veel ouders onnodig lang wachten me het inschakelen van hulp. Ouders en hun omgeving gaan er vaak vanuit dat het kind er wel vanzelf overheen groeit en dat het hoort bij een natuurlijke ontwikkeling.

Een kind is gemiddeld met 4 jaar ook ’s nachts zindelijk. 30% van alle kinderen doet er wat langer over en is pas na het 4e jaar helemaal zindelijk. Als het kind 6 jaar is en nog in bed plast dan is het bedplassen een erkend probleem! Voor de duidelijkheid: zo af en toe in je bed plassen komt bij 6-jarigen nog bij 1 op de 10 kinderen voor en is dus normaal.

Bedplassen heeft grote gevolgen!

Uit het onderzoek blijkt dat er behoorlijke gevolgen kunnen zijn voor het kind. Zo is het gevoel van eigenwaarde minder dan die van leeftijdsgenootjes en het kind kan vriendschappen uit de weg gaan. Groepsactiviteiten zoals logeren bijvoorbeeld staan niet hoog op de to do list en de leerprestaties kunnen achterblijven.

Ouders van een niet zindelijk kind van 6 besteden gemiddeld een uur per dag aan handelingen die voortkomen uit het bedplassen zoals het kind en het bed verschonen.

Geen psychische aandoening

Nog niet zo lang geleden werd het bedplassen gezien als een eenvoudige aandoening. Die gedachte is veranderd en bedplassen wordt nu gezien als een aandoening met grote gevolgen. Door onderzoek is gebleken dat het niet om een psychische maar om een medische aandoening gaat!  Bedplassen kan worden veroorzaakt doordat het lichaam ’s nachts teveel urine maakt, omdat het kind niet wakker wordt van signalen van het eigen lijf of omdat de blaas niet voldoende urine kan bevatten waardoor je gewoon vaak naar de wc moet. Om te weten te komen waarom het kind nog in bed plast is verder onderzoek nodig.

Bedplassen is te behandelen en de gevolgen kunnen met een tijdige behandeling beperkt en gestopt worden. Daarvoor is het wel nodig om het bedplassen met de huisarts te bespreken. Nu duurt het vaak nog één tot 3 jaar voor ouders het probleem met een arts bespreken en slechts dan als men niet meer weet hoe het verder moet…..

PLOP poli

In het Gelre Ziekenhuis is er voor kinderen en tieners met zindelijkheidsproblemen de PLOP poli. Een polikliniek waar alle voorkomende problemen met zindelijkheid onderzocht en behandeld worden. Er is aandacht voor de lichamelijke problemen maar ook voor de psychische klachten die het niet zindelijk zijn met zich mee kunnen brengen.

PLOP is een afkorting voor: plas- en obsipatieproblemen. In het team op de afdeling werken een urotherapeut (dit is een pedagogisch medewerker of een kinderverpleegkundige), een kinder- of jeugd psycholoog en een kinderarts. Anderen die bij een behandeling kunnen worden betrokken zijn een (kinder) bekkenfysiotherapeut (bijvoorbeeld om je bodembekkenspieren beter te leren beheersen), een diëtiste of een uroloog (bij afwijkingen aan blaas of nieren).

Om te voorkomen dat het kind steeds op school moet verzuimen wegens bezoek aan de PLOP poli wordt er ook veel gebruik gemaakt van telefonisch contact en overleg en ondersteuning via mail. Kinderen die de plasklas, poepgroep of de plaswekkerklas gaan volgen zijn éénmalig een dagdeel op de poli.

Bron: medicalfacts / de PLOP poli

Reacties

Cookieinstellingen