Migranten in gesprek over dementie

Foto: Pixabay

Turkse en Marokkaanse mensen stimuleren om in gesprek te gaan over dementie en de risicofactoren van dementie. Dat is het doel van het project ‘Vaardig in Zelfzorg’, dat afgelopen zaterdag in Apeldoorn de primeur kreeg. Tien voorlichters in spé werden geschoold in het geven van voorlichting over dementie aan migranten, waarbij zij naast kennis over dementie ook handvatten aangereikt kregen om het gesprek aan te gaan over dementie en het ontstaan ervan.

Scholing Vaardig in Zelfzorg

Project Vaardig in Zelfzorg  heeft 10 voorlichters geschoold in het geven van voorlichting over dementie aan Turkse en Marokkaanse mensen.

De scholing kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen mantelzorg steunpunt de Kap, Netwerk Dementie Oost-Veluwe en de afdelingen Apeldoorn en Deventer van Alzheimer Nederland. Duran Company verzorgde de scholing aan de 10 voorlichters van verschillende organisaties, waaronder SU-International en Stimenz. De voorzitters van de afdelingen Deventer en Apeldoorn van Alzheimer Nederland woonden de bijeenkomst bij. Beide afdelingen streven er al langere tijd naar om de informatie en voorlichting over dementie voor lokale migranten beschikbaar te stellen. Met name de 1e generatie Turkse mensen hebben een grotere kans om te maken te krijgen met dementie. Deze groep weet nog weinig van de ziekte dementie af.

Een informatiefilmpje over dementie in het Turks:

Hetzelfde informatiefilmpje over dementie in het Marokkaans/Arabisch:

Project Vaardig in Zelfzorg

Het project ‘Vaardig in Zelfzorg’ is ontwikkeld door Alzheimer Nederland in samenwerking met Zorgbelang Nederland, de Hart & Vaatgroep, STIN en de Parkinson Vereniging. De organisaties hebben ook een diagnostische test voor migranten ontwikkeld. Voor de regio Apeldoorn en Deventer wordt ernaar gestreefd deze onder de aandacht van huisartsen te brengen .

Migranten en dementie

In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. Ruim 28.000 (ruim 10%) zijn van allochtone afkomst. Het totale aantal mensen met dementie in Nederland zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst snel stijgen naar 307.000 (+17%) in 2020, en 423.000 (+61%) in 2030. Het aantal allochtonen met dementie zal nog sneller stijgen. In 2020 zijn er 38.000 allochtonen met dementie (+34%) en in 2030 zijn dat er 60.000 (+109%). Daarmee stijgt het aantal allochtonen met dementie ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. (bron: Alzheimer Nederland)

Reacties

Cookieinstellingen