Dronken patiënten veroorzaken overlast Eerste Hulp

Foto: GVA Be

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen trok aan de bel bij staatssecretaris Van Rijn van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Eerste Hulp

Dronken mensen die een behandeling op de eerste hulp nodig hebben veroorzaken regelmatig veel overlast. Daardoor kan soms later worden begonnen met behandelen. Dat geldt niet alleen voor de dronken mensen zelf maar kan ook voor de andere mensen die op hulp wachten betekenen dat het langer duurt voor zij geholpen kunnen worden…

Drank, stress en onmacht

De afstand van het centrum tot de eerste hulp is mede bepalend voor de mate van overlast. In grote steden waarin ziekenhuizen dicht bij het centrum te vinden zijn lopen dronken mensen zelf naar binnen.

Niet alleen de dronken mensen zelf maken zich schuldig aan het veroorzaken van overlast. De begeleiders: familie of vrienden, kunnen zich onder invloed van stress en het gevoel van onmacht er ook schuldig aan maken. Een voorbeeld daarvan is als zij vinden dat er te lang moet worden gewacht op behandeling.

Maatregelen gevraagd aan Van Rijn

De artsen zien graag dat er verdere maatregelen worden genomen die dit soort gedrag moet terugdringen. Staatssecretaris Van Rijn wil de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen betrekken bij het evalueren van de Drank- en Horecawet. Van Rijn zegt onder andere over de overlast: “Ik vind het ongehoord dat er zoveel mensen zijn die zoveel hebben gedronken dat ze vernielingen aanrichten of artsen het werk moeilijk maken”.

Gelre Apeldoorn

In de Gelre ziekenhuizen wordt het personeel op de eerste hulp getraind op het omgaan met patiënten en hun begeleiders in een in stressvolle situatie. Meestal is het inschakelen van de in het ziekenhuis aanwezige beveiliging voldoende. Een aantal malen per jaar moet de politie te hulp worden geroepen. In vergelijking met eerste hulpposten van andere ziekenhuizen in grote steden valt de overlast in Gelre Apeldoorn nog mee.

Kamervragen en antwoorden

De Kamervragen die het Kamerlid Van der Staaij van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) over deze situatie stelde aan staatssecretaris Van Rijn en zijn antwoorden daarop zijn hier te lezen.

Enkele punten uit het bestand:

  • Op uitgaansavonden kan meer dan 50 procent, of zelfs 70 procent van de patiënten op de spoedeisende hulp dronken zijn.
  • Er loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheid van maatregelen zoals het verder beperken van reclame voor drank, prijsverhogende maatregelen en het beperken van de beschikbaarheid van drank.
  • De schade moet in rekening gebracht worden bij de veroorzakers.

Reacties

Cookieinstellingen