Nieuwe woonvoorziening in Apeldoorn

Foto: De Goede Zorg

Stichting De Goede Zorg heeft samen met de gemeente Apeldoorn, FAME Planontwikkeling, Trebbe-Klok Projecten V.O.F. en een belegger, de handen ineen geslagen om een moderne, ruime woonvoorziening voor mensen met een (intensieve) zorgvraag te bouwen op de hoek Molenstraat-centrum en Kanaal-Noord, met uitzicht op de Welgelegenbrug.

Het woonconcept is een unieke aanvulling op het bestaande woon-zorgaanbod in Apeldoorn. Bewoners krijgen hierdoor meer keuze én ruimte. Stichting De Goede Zorg kiest bewust voor nieuwbouw in het centrum van Apeldoorn, waarmee haar positie als lokaal verankerde zorgorganisatie, met reeds drie locaties verspreid over de stad, nog sterker wordt. De verwachting is dat de oplevering in de tweede helft van 2018 zal plaatsvinden.

Nieuwe woonvoorziening

Vanwege andere wensen van (toekomstige) bewoners en huurders, de toenemende behoefte aan beschermde en veilige woonvormen als gevolg van de vergrijzing én de veranderingen in de zorg, is besloten om op deze plaats, naast de huidige supermarkten Lidl en Dirk, een ruime en moderne woonvoorziening te ontwikkelen. Mensen die behoefte hebben aan veilig wonen en zorg dichtbij, hebben daarmee in aanvulling op de drie bestaande locaties van De Goede Zorg (De Veenkamp in Kerschoten, De Matenhof in De Maten en Avondzon in Zuid) straks meer keuze tussen diverse woonvormen.

Sfeerimpressie nieuwbouw De Goede Zorg

Andere zorg, anders wonen

De wensen van de bewoners veranderen en de overheid stelt andere eisen aan de zorg. Dit is niet nieuw en De Goede Zorg heeft haar visie hier al op aangepast. Hierbij draait het in de kern om het individu, zodat die zoveel mogelijk zelf de regie voert. Dit sluit nog steeds aan bij het bestaande motto: “Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef”. Vertaald naar huisvesting dan betekent dit dat de bewoners zoveel mogelijk zelf bepalen hoe zij wonen, passend bij de individuele situatie en indicatie.

Om hier nu en in de toekomst aan te voldoen, is een overkoepelend plan ontwikkeld voor de huidige locaties en een nieuw te realiseren pand in het centrum van Apeldoorn. Daarvoor heeft De Goede Zorg een duidelijk beeld gecreëerd van de wensen van huidige en toekomstige bewoners, met oog voor lokale ontwikkeling en nationale trends. Hier zijn twee innovatieve huisvestings- concepten uit voortgekomen: Wonen met een Plus! en Beschermd Wonen.

Beschermd wonen

Beide woonconcepten streven ernaar dat iedereen, onafhankelijk van de mate van zorg, een eigen woning krijgt. Dus ook mensen met dementie of een andere WLZ-indicatie. Speciaal voor deze mensen is Beschermd Wonen, dat we in het nieuwe pand willen realiseren, als alternatief voor de traditionele verpleeghuiszorg. We gaan daarbij uit van volwaardige huisvesting in tweekamerappartementen met eigen badkamer, keuken, energiemeters, bergkast en mogelijk een eigen balkon. Dit vullen we aan met een sociale leefomgeving voor bijvoorbeeld spontane ontmoetingen, activiteiten en welbevinden. Bewoners leven er net als in elk ander woongebouw, met zo veel mogelijk eigen keuzes en waar nodig ondersteuning van De Goede Zorg. Ook mensen met een lichtere zorgvraag die willen voorsorteren op een beschermde woonomgeving zijn welkom.

De woonvormen zijn onderscheidend en bevorderen de keuzevrijheid van mensen met een zorgvraag. We hopen dat toekomstige bewoners zo kunnen kiezen voor een woon- en zorgvorm die optimaal blijft aansluiten bij hun leefstijl, gezondheid en wensen. De Goede Zorg draagt met deze plannen substantieel bij aan de wens van de Wijkraad-Centrum om ook in het centrum een woon-zorggebouw te realiseren. En dat op een manier die een unieke en positieve aanvulling vormt op het huidige aanbod van wonen en zorg in de regio Apeldoorn!

Planning

Op dinsdagavond 21 juni worden omwonenden van de locatie geïnformeerd over de plannen. Het streven is vóór de zomer van 2017 het ontwerptraject en bestemmingsplantraject doorlopen te hebben. Na afronding van het bestemmingsplantraject, kan naar verwachting in het 3e kwartaal van 2017 gestart worden met de nieuwbouw. De verwachting is dat vervolgens in de tweede helft van 2018 het gebouw opgeleverd en ingericht kan worden. Bewoners zullen dan eind 2018 hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe woning.

Reacties