Vraagtekens bij hoge winstcijfers kleine zorgaanbieders

Foto: pixabay

Omroep Gelderland komt vandaag naar buiten met een rapport van twee hoogleraren die op verzoek van Omroep Gelderland de hoge winstcijfers van erkende zorgbedrijven hebben onderzocht.

Het gaat om zorgbedrijven die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Opvallend aan de cijfers is, dat juist de kleine zorgbedrijven enorme hoge winsten maken. De verleende zorg draaide bij deze bedrijven vooral om begeleiding aan huis, beschermd wonen, logeeropvang en dagbesteding.

Hoge winstcijfers kleine zorgaanbieders

De hoogleraren: Jeroen Suijs en Harrie Verbon van de Tilburg University, kunnen de hoge winsten op twee manieren verklaren. De ene is, dat het bedrijf erg goed is in het aanbieden van zorg met zo veel mogelijk resultaat voor zo min mogelijk kosten en inspanningen. De andere manier kan zijn dat een bedrijf een uur rekent waar bijvoorbeeld een half uur zorg is verleend.

In beide gevallen betekent het dat er bezuinigd kan worden. De werkwijze van bedrijven die gewoon goed zijn in organiseren van zorg kunnen als voorbeeld dienen voor anderen en in het andere geval moet het bedrijf aangepakt worden.

De heren Suijs en Verbon vinden het vreemd dat er bedrijven zijn die helemaal geen jaarrekening inleveren. Een derde van de bedrijven doet dat niet waardoor ze bijvoorbeeld niet gecontroleerd kunnen worden door de belastingen. Verbaasd zijn zij ook dat er geen vragen zijn gesteld bij de cijfers van jaarrekeningen die wèl zijn ingeleverd.

Apeldoorns bedrijf Riwis in het lijstje

In het rijtje Gelderse bedrijven staat ook een Apeldoorns bedrijf: Stichting Riwis Zorg & Welzijn. Dit bedrijf is wel gecontroleerd, dat is door een accountant gedaan.

Door een goede bedrijfsvoering wist het bedrijf in beter vaarwater te komen. Daarvoor hebben zij onder andere huren aangepast en gebouwen afgestoten. Op de kosten voor de eigen organisatie is bezuinigd. Het zorggeld dat zij ontvingen is ook aan zorg besteed, zo stelt het bedrijf in een reactie op het onderzoek. Dit blijkt uit een rechtmatigheidstoets die door de accountant is gedaan.

Het salaris van de bestuurder van Riwis is 165.396 euro. Dit is één van de hogere inkomens van het lijstje zorgaanbieders maar Riwis kent geen winstuitkering voor de directeur in tegenstelling tot de meeste anderen uit het lijstje.

Bron: Omroep Gelderland

 

Reacties