Positief nieuws uit de regio over jeugdwerkgelegenheid

Foto: pixabay

In het najaar van 2013 is er door het ministerie van SZA aan de arbeidsmarktregio Stedendriehoek  € 1,35 miljoen extra uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter beschikking gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Instellingen uit de regio konden een subsidieaanvraag doen voor hun projecten. Met de projecten werden en worden jongeren geholpen bij het vinden van werk. De subsidies droegen daar aan een steentje bij. Met succes, zo blijkt uit de cijfers.

Cijfers uit de regio op een rijtje:

  • 620 jongeren vonden een betaalde baan
  • 203 jongeren kregen een werkervaringsplaats, stage of traineebaan
  • 615 jongeren werden begeleid naar een opleiding (o.a. BBL of BOL) of scholing
  • 925 jongeren zijn geholpen door het volgen van programma’s waarin onder meer workshops voor sollicitatietraining, schrijven CV, taaltrainingen en begeleidingsgesprekken zijn opgenomen. Hierdoor hebben ze meer mogelijkheden gekregen om een baan te vinden.

In totaal konden zo 2363 jongeren geholpen worden op weg naar werk!

Wethouder Johan Kruithof is voor Apeldoorn voorzitter van het regionaal werkbedrijf. Hij is zeer tevreden: ‘Dat 2363 jongeren naar werk, stage of opleiding zijn begeleid, vind ik een heel mooi resultaat.’

Succesvol beroep op de subsidie

Apeldoorn is voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek ‘centrumgemeente’, dit houdt in dat Apeldoorn namens alle deelnemende gemeenten op dit gebied in deze regio optreedt.

In gemeente Apeldoorn deden de volgende bedrijven met succes een beroep op deze subsidie:

Praktijkschool Apeldoorn, Hoenderloo College, Ambelt Zuid, De Boog, Bouwstarters en het UWV. Het Werkplein Activerium vroeg samen met andere instellingen uit de regio subsidie aan. De gemeente Apeldoorn heeft ruim € 60.000,- subsidie ontvangen.

Bron: gemeente

Reacties

Cookieinstellingen