De brandweermannen voeren actie voor een fatsoenlijk pensioen.

Afgelopen zaterdag stonden de brandweermannen met 3 voertuigen bij de McDonalds in het centrum. Zij voeren actie omdat zij een reparatie willen van de FLO regeling.

Fatsoenlijk pensioen voor zwaar werk

Het vak van brandweerman/vrouw hoort bij de zware beroepen. In het verleden gold voor die beroepen dat men met 55 jaar met pensioen ging. Niet onterecht. Als brandweerman/vrouw lever je steeds een zware lichamelijke inspanning. De geestelijke druk en spanning die de gebeurtenissen opleveren eisen ook zijn tol.

Het zware werk pleegt zo’n grote aanslag op het lichaam dat een jaar fysiek zwaar werk op latere leeftijd vergelijkbaar is met het effect van 16 maanden ouder worden. Brandweermannen leven ook gemiddeld 5 jaar korter.

Het zien en helpen van slachtoffers van (lugubere) zelfdodingen, branden, auto-ongevallen, ongelukken met kinderen, de reanimaties waar de brandweer bij betrokken wordt, het laat allemaal sporen na.

Reparatie FLO regeling

De sporen die het werk nalaat, daar klagen de mannen en vrouwen van de brandweer niet over. Ze hebben gekozen voor het beroep en daar staan ze voor. De ellende die ze zien en meemaken horen daarbij. Ze vinden wel dat er wat tegenover mag staan. Bijvoorbeeld een fatsoenlijk (pre-)pensioen, zonder gaten in het inkomen die zijn er nu namelijk wèl! Niet opnieuw een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze is al met 4 jaar omhooggetrokken en nu zijn er plannen om daar nog eens 3 jaar bovenop te doen… Ze willen na hun 59ste niet meer in de uitrukdienst (wegens te zwaar), kunnen kiezen om in deeltijd te werken en een gegarandeerd inkomen bij afkeuring vanaf 50 jaar….

Collecte voor brandwondenstichting

De onderhandelingen die een jaar lang zijn gevoerd zijn mislukt. Daarom kiezen steeds meer korpsen ervoor om actie te voeren. Om er zichtbaar actief mee bezig te zijn heeft het korps in Apeldoorn tijdens hun actie afgelopen zaterdag gecollecteerd onder het winkelend publiek. De opbrengst van deze collecte is voor de brandwondenstichting.

Steun de mannen en vrouwen van de brandweer!

U kunt de mannen en vrouwen overal in de gemeente tegenkomen als zij een actie voeren maar natuurlijk vooral als u in nood verkeerd. Ze vragen nu van u niets anders dan uw steun voor een eerlijke, veilige en verantwoorde uitvoering van hun werkzaamheden en de beloning daarvan.

Hun werk en acties zijn op hun facebook te volgen. Laten zien dat u hun werk en inzet waardeert kan natuurlijk ook door de pagina te liken!

 

Reacties

Cookieinstellingen