Partij voor de Dieren is voor ja-ja sticker op brievenbus

Foto: huisaanhuisfolders.com

U kunt al jaren kiezen of u reclame wel of niet wilt ontvangen. Standaard is echter dat u die wèl wilt ontvangen tot u op de brievenbusklep aangeeft dat u dat niet wilt. Er gaat veel papier om in de reclame. Elk huishouden ontvangt per jaar 34 kilo papier aan alleen reclame. Dat zijn gemiddeld 33 folders per week.

De Partij voor de Dieren is er een voorstander van om het om te draaien. Als u wel reclame wilt zou u in dat geval een ja-ja sticker moeten plakken. De partij wil dit graag in Apeldoorn ingevoerd zien omdat dit beter is voor het milieu.

Er wordt in dat geval minder papier gebruikt. Daardoor komt er minder inkt in het milieu maar wordt ook minder brandstof voor de verspreiding en de afvalwerking gebruikt. Nu worden in één op de drie gezinnen de folders ongelezen bij het oud papier gegooid.

Ja-ja sticker past binnen afvalbeleid gemeente

De Partij van de Dieren is van mening dat het voorstel om het om te draaien goed past in de plannen die de gemeente voor het afval heeft gemaakt. Daarom hebben zij daar voor de zomer schriftelijke vragen over gesteld aan het college. (Burgemeester en wethouders)

Het college is niet met het voorstel meegegaan. In het restafval van Apeldoorn wordt nog maar zeer weinig herbruikbaar papier gevonden. Voor de gemeente Apeldoorn geldt dat het oud papier naar Solid Pack in Loenen gaat waar het wordt hergebruikt. Dit geldt voor een zeer groot deel van het oud papier. Een flink aantal bedrijven heeft aangegeven bij het college dat het plan banen zal kosten en inkomsten zal verminderen.  Het college vond dit alles voldoende redenen om het voorstel niet aan te nemen.

Wat u kunt doen

Een sticker kunt u op het stadhuis halen. U kunt kiezen uit:

  • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
  • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.

Bij postfilter kunt u zich afmelden voor geadresseerde reclame, hier leest u over alle mogelijkheden.

Reacties