Donderdagavond 8 september 2016 Politieke Markt

Foto: Esther Dekker

Op donderdag 8 september begint de eerste Politieke Markt na de zomervakantie.

Het publiek kan weer vanaf 19.00 uur de verschillende vergaderingen bijwonen

Politieke Markt

In de Raadzaal staan de jaarrapportage 2015 van het Meldpunt Sociaal en de Huisvesting Asielzoekers op de agenda.

In Het Rode Hert worden diverse bestemmingsplannen besproken en wordt het beeldkwaliteitsplan Bedrijvenstrip Elspeterweg Uddel besproken.

In De Rode Leeuw gaat het over het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen MJOP, Meerjaren Perspectief Vastgoedexploitaties 2016 en de Tuinen van Zuidbroek.

Een vergaderschema met plattegrond kunt u in de Burgerzaal (hal) vinden. De verschillende vergaderingen duren tot uiterlijk 22.15 uur. Het staat u vrij 1 of meerdere vergaderingen te bezoeken.

In de pauze kunt u in de Burgerzaal koffie of thee krijgen en na de vergadering is er een afsluiting met een hapje en een drankje.

Inspreken bij een onderwerp van uw interesse

Wie geïnteresseerd is of wil inspreken bij een onderwerp kan zich voorbereiden door de beschikbare stukken te lezen. Dat kan thuis vanuit de luie stoel door in deze link op de paperclip achter het onderwerp van uw interesse te klikken.

Inspreken kan door u van te voren aan te melden bij de raadsgriffie. Bel daarvoor naar 14055 of meldt u aan via e-mail: [email protected]  U kunt ook vlak voor de bijeenkomst de voorzitter van de vergadering melden dat u wilt inspreken. Bij het begin van een bijeenkomst wordt ook meestal gevraagd of iemand wil in/meespreken. Ook op dit moment kunt u zich nog melden. Meestal krijgt u 5 minuten de tijd. Bij meerdere insprekers kan dit minder zijn. Als de bijeenkomst begonnen is kunt u van de mogelijkheid tot inspreken geen gebruik meer maken. Klik hier voor de regels.

Reacties

Cookieinstellingen