Realisatie Tuinen van Zuidbroek

Foto: De Tuinen van Zuidbroek

Vanavond wordt in de Politieke Markt gesproken over het plan: Tuinen van Zuidbroek. Men vraagt in het plan aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de verkoop van het stuk land aan de Terwoldseweg 67. Voor die grond moet het symbolische bedrag van € 1,- worden betaald.

‘Tuinen van Zuidbroek’

De koper van het land moet akkoord gaan met de voorwaarden die bij de verkoop horen. Het stuk land maakt deel uit van het park Zuidbroek. De Stichting Tuinen van Zuidbroek laat op zijn website zien wat de plannen zijn met het stuk grond. Het is de bedoeling dat het een plek van ontmoeten, leren en werken wordt. Het middelpunt zal worden gevormd door een theeschenkerij. Buurtbewoners, verenigingen, basisscholen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen worden allemaal betrokken bij dit nieuwe trefpunt.

Plek van ontmoeten, leren en werken

De theeschenkerij zal een veilige werkplek bieden aan klanten van zorginstellingen. De groene omgeving vormt een leer-werkplek voor leerlingen van de opleiding bos-en natuurbeheer. Verder kan er in de toekomst gebruik worden gemaakt van de multifunctionele gebouwen die er zullen komen. In deze gebouwen kan bijvoorbeeld vergaderd worden door verenigingen of organisaties. De scoutinggroep Moorrees vindt er in de toekomst ook een fraaie thuisbasis!

Reacties

Cookieinstellingen