Meldpunt Sociaal laat resultaten zien

Foto: pixabay Qimono

Het Meldpunt Sociaal stond op de agenda gisteravond tijdens de Politieke Markt. Na een presentatie van de coördinator werd het rapport over het Meldpunt besproken.

Het meldpunt is opgericht omdat de gemeente wil dat zaken die niet goed lopen snel worden gezien en verholpen. Inwoners van Apeldoorn die een probleem hebben met de zorg of een uitkering en dat niet opgelost krijgen met een zorgverlener of ambtenaar kunnen dat bij het Meldpunt melden.

Bereikbaarheid Meldpunt Sociaal

Er zijn in het afgelopen jaar 91 meldingen bij het Meldpunt gedaan. Dat is weinig maar het Meldpunt is ook nog niet voldoende bij het publiek bekend. Het zoeken naar het Meldpunt op internet is moeilijk. De toezegging dit te verhelpen is al voor een deel nagekomen. Wie zoekt op Meldpunt Sociaal Apeldoorn vindt het nu direct bij de zoekresultaten. Op de website van de gemeente zal bovendien een knop naar het Meldpunt komen.

Uiteenlopende klachten

De 91 meldingen die zijn binnengekomen zijn snel en goed opgelost.

Er zijn verschillende soorten klachten gedaan:

  • Meldingen over zorgaanbieders die geen goede zorg boden;
  • een tekort aan uren of een te lange wachttijd voor de huishoudelijke zorg via de WMO;
  • regels die te strak werden toegepast door het Werkplein Activerium;
  • onvrede over de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een kind;
  • moeilijk te krijgen informatie over regelgeving of geen goed antwoord op vragen aan een ambtenaar.

Uit de toelichting op de klachten en het oplossen ervan blijkt, dat mensen vaak hun werk prima volgens de regels doen. Maar het zijn vaak juist de regels en het gebrek aan samenwerken tussen verschillende afdelingen die het probleem veroorzaken.

Nu de zorg vanuit de overheid anders geregeld wordt moet veel op een andere manier georganiseerd worden. De bedoeling is dat zorg en ondersteuning goed en betaalbaar blijft. Kosten die worden veroorzaakt doordat professionals te strak naar (eigen) regels kijken in plaats van naar de burger met een hulpvraag noemt men ook wel faalkosten. Door de burger op 1 te zetten in plaats van de regels kunnen de faalkosten worden verminderd.

Raadsleden willen voortzetting huidige opzet Meldpunt Sociaal

Raadsleden gaven aan dat zij klachten ontvangen en zich ook zelf zorgen maken over de toenemende belasting van mantelzorgers en bijdragen die men moet betalen. Dit soort klachten zijn niet bij het meldpunt binnengekomen. Ook het idee om een onafhankelijke ombudsman te benoemen is op tafel gelegd. Een onafhankelijke ombudsman kan alleen advies geven. Dat is een nadeel. Nadeel van het Meldpunt zoals het nu geregeld is, is dat mensen het vervelend kunnen vinden bij de gemeente te moeten klagen over de gemeente zelf.

De meeste raadsleden willen dat het Meldpunt Sociaal kan blijven werken zoals het dat gedaan heeft in het afgelopen jaar.

Bereikbaarheid Meldpunt Sociaal

Het Meldpunt kan worden bereikt via telefoonnummer: 14055, vragen naar het Meldpunt Sociaal

of via e-mail:¬†[email protected]

 

Reacties

Cookieinstellingen