De Praktijkschool is vanaf vandaag een erkende Excellente School!

Foto: Praktijkschool

De Praktijkschool mag zich sinds vandaag een Excellente School noemen! Zij ontvingen dit predicaat vandaag samen met  53 andere scholen.

De Praktijkschool, een Excellente School!

Ronduit lovend, je kunt het juryrapport over de Praktijkschool niet anders benoemen! De conclusie zoals die staat weergegeven in de rapportage op de website van Excellente Scholen liegt er niet dan ook om:

“De jury constateert dat de Praktijkschool Apeldoorn haar zaken op orde heeft. Apeldoorn kan trots zijn op deze school. Een school die geleid wordt door een bevlogen directeur met een duidelijke onderwijsinhoudelijke visie, die het zijn team gunt om overwegend eigenaar te zijn van het onderwijs dat wordt gerealiseerd. Wat het team van de praktijkschool ieder dag weer met leerlingen en ouders neerzet, verdient veel waardering. Vooral de wijze waarop de school met de leerling en de ouders meegaat en meedenkt om de toch wel zwakke positie van de leerlingen te versterken, heeft de jury ontroerd. Dit alles geschiedt in een open en veilige setting, die natuurlijk niet vanzelf ontstaat. Ook dat is werk voor iedere dag. De jury spreekt de wens uit dat de school een prominente rol gaat spelen in het Apeldoornse samenwerkingsverband, want er zijn veel meer leerlingen die wel zouden varen bij deze aanpak.”

Aanpak Praktijkschool werkt!

De school wordt dan ook veelvuldig door delegaties van andere (praktijk)scholen bezocht vanwege de geweldige opbrengsten van de manier waarop deze school het (praktijk)onderwijs vorm geeft, voor àlle betrokkenen.

De benadering van de leerling is niet gemiddeld: er wordt gekeken naar wat de leerling wèl kan leren. Dat wordt vastgelegd in een plan waarbij ook een doel wordt bepaald. Elke 6 weken heeft elke leerling een gesprek waarin samen met de leerling wordt gekeken of het doel is behaald of moet worden bijgesteld. De leerling neemt actief aan het gesprek deel en heeft ook inbreng. Dat maakt de leerlingen medeverantwoordelijk en daarmee ook gemotiveerd om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Zij krijgen binnen het aanbod van de school daartoe alle ruimte. De resultaten daarvan leggen zij gedurende hun schoolloopbaan vast in een portfolio, daarin komen ook alle behaalde branchecertificaten. Elke leerling volgt op deze wijze een eigen leerweg!

Resultaten:

De resultaten liegen er niet om!

  • De uitstroom ligt boven het landelijk gemiddelde!
  • De leerlingen halen tot maar liefst tweemaal zoveel branchecertificaten dan het landelijk gemiddelde!
  • Ook weten tweemaal zoveel leerlingen zich te handhaven op hun werkplek en deze te behouden dan het landelijk gemiddelde van alle praktijkscholen!

Daarmee biedt de Praktijkschool haar leerlingen optimale kansen voor de toekomst!

Open Huis

Op 31 januari 2017 houdt de school Open Huis voor ouders en hun kinderen die het advies praktijkonderwijs hebben gehad.

De avond is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Er zijn praktische activiteiten waaraan kan worden meegedaan en er kan worden kennisgemaakt met het team, leerlingen van de school en de school zelf middels een looproute! Verder is er gelegenheid tot het bijwonen van een presentatie.

Het adres van de school is: Fabianusstraat 2, Apeldoorn.

Reacties

Cookieinstellingen