Joint Social Fraude Team gemeenten tegen uitkeringsfraude succesvol

Foto: Gemeente Apeldoorn

Opzettelijk ten onrechte een beroep doen op een uitkering, al jarenlang is uitkeringsfraude een grote kostenpost op de begroting van de overheid. Sinds 2015 werken gemeenten in Oost-Nederland samen op allerlei gebied om dit soort fraude op te sporen en te bestrijden. Zij doen dit met een gezamenlijk Joint Social Fraude team (JSF).

Joint Social Fraude Team blijkt succesvol

De samenwerking begon als een proef maar is zo succesvol gebleken dat gisteren een samenwerkingsovereenkomst is getekend door de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in Oost- Nederland. Er zijn in 2015 37 uitkeringen stopgezet na gebleken uitkeringsfraude. In 2016 zijn er 45 onterecht ontvangen uitkeringen stopgezet. Met het stopzetten van die uitkeringen werd maar liefst € 715.000 bespaard!

Tot nog toe zijn er in 2017 100 mogelijke zaken van uitkeringsfraude geconstateerd. Dat houdt in dat daar onderzoek naar zal worden uitgevoerd. Bij ongeveer een zevende van de mogelijke zaken wordt uiteindelijk misbruik vastgesteld.

Delen van gegevens en vermoedens

De gemeente ziet er op toe dat mensen terecht een uitkering ontvangen. Het hoort bij de taken van de gemeente te voorkomen dat mensen onterecht een beroep kunnen doen op een uitkering. Daarom sporen sociale recherche-medewerkers zwartwerkers op, net als mensen die niet eerlijk zijn over hun inkomen of bezit of mensen die woonfraude plegen.

Bij het binnenkomen van tips, informatie of signalen bij de gemeente of de politie kan er nu door alles naast elkaar te leggen en te onderzoeken, beter tegen uitkeringsfraude worden opgetreden. De afspraken die over die samenwerking zijn gemaakt zijn in de overeenkomst vastgelegd.

Iemand met een uitkering die bij een verkeerscontrole veel geld op zak blijkt te hebben kan hierdoor rekenen op een nader onderzoek als onduidelijk is waar het geld vandaan komt of als het bedrag hoger is dan je mag hebben. Iemand die een hennepkwekerij in zijn bezit heeft, beschikt over (illegale) inkomsten en heeft dus geen recht op een uitkering. Voor samenwonen zijn duidelijke regels vastgesteld, zo moet je bijvoorbeeld op een adres staan ingeschreven om er ook te mogen wonen.

Door bestaande kennis te delen komen signalen van opzettelijke uitkeringsfraude eerder in beeld. Zo hebben sociale rechercheurs in Apeldoorn gemerkt. Rechercheurs leren de signalen ook eerder herkennen.

Strenge straffen uitkeringsfraude

Wie betrapt wordt op uitkeringsfraude waarbij opzet in het spel is, kan door een wet uit 2012 strenger worden bestraft. De onterecht ontvangen inkomsten moeten in zijn geheel terugbetaald worden en daarnaast krijgt men een hoge boete. Verder is het mogelijk dat de uitkering (tijdelijk) helemaal stopgezet wordt.

Met deze maatregelen wil men duidelijk maken dat uitkeringsfraude niet loont!

Bron: gemeente Apeldoorn en politie

Reacties

Cookieinstellingen