Versnelde bouw van 600 woningen

Foto: pixabay skeeze

De woningmarkt trekt ook in Apeldoorn weer aan. Woningen worden sneller verkocht en de woningbouw verloopt voorspoedig. Toch is er in de gemeente niet genoeg aanbod aan goedkope huur- en koop woningen en (middeldure) huurwoningen.

Naast het lopende woningbouwprogramma mogen daarom in de komende 3 jaar 600 extra woningen worden gebouwd. Hiermee hoopt men beter aan de vraag naar goedkopere woningen te kunnen voldoen.

Bouw van 600 woningen versnelt

Grondeigenaren werden door de gemeente gevraagd met voorstellen te komen. Hierop zijn 75 plannen voor 2.472 woningen ingediend. Het college van B en W (burgemeester en wethouders) heeft hieruit een selectie gemaakt. Deze initiatieven passen binnen de eisen die de gemeente aan de woningbouw stelt.

Locaties

De huizen zullen op de volgende locaties worden gebouwd: in de binnenstad aan de Paul Krugerstraat, de Van Berlo locatie (tegenover McDonalds centrum), in het voormalige gebouw van Centraal Beheer en Westpoint aan de Sprengenweg. Verder zijn er initiatieven in de wijk Zuidbroek, aan de Dovenetel, Hoenderparkweg, de Imkersplaats, op het terrein van Groot Schuylenburg en op de locatie van de Ambelt.

Bij de plannen is ook gekeken naar parkeren, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. De gebruikelijk procedures, zoals het opstellen van het bestemmingsplan, worden nu doorlopen. De woningen moeten uiterlijk 2019 worden opgeleverd.

Reacties

Cookieinstellingen