Sportraad Apeldoorn benoemd ereleden wegens inzet en betrokkenheid

Foto: sportraad

Op de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van 17 mei is het eerst gedrukte exemplaar van het rapport ” Voorkomen is beter dan genezen”, onderzoek Sportraad Apeldoorn (VSA) overhandigd aan wethouder sport Nathan Stukker.

De resultaten van dit onderzoek zijn een goede basis om in gesprek te gaan met de sportverenigingen en de gemeente Apeldoorn over het leveren van een bijdrage aan het nog op te stellen plan “Sportaccommodaties Apeldoorn”.

Ereleden

Aftredende bestuursleden Theo Veeneman en Bernard de Vries zijn benoemd tot erelid van de Sportraad Apeldoorn. Bernard werd geprezen om zijn grote inzet voor de doelgroep Sporten met een beperking en Sportiviteit & Respect. Theo Veeneman werd geëerd voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Sportraad.

In de 2e  helft van de vergadering heeft Roeland Tameling van Apeldoorn Citymarketing ons op een interactieve wijze verteld hoe de campagne #gewooninapeldoorn en de link met de sport in Apeldoorn elkaar kunnen versterken.

Reacties

Cookieinstellingen