Geitenhouderijen in Gelderland op slot

Foto: herbert2512, pixabay

De geitenhouderij in Gelderland is op slot gezet. Door een voorbereidingsbesluit op 30 augustus kan een geitenhouderij zich niet meer vestigen, uitbreiden of de oppervlakte dierenverblijven vergroten.

Ook het omschakelen naar geitenhouderijen is verboden. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking en is 10% van alle gevallen van longontsteking onder deze groep te wijten aan de geitenhouderij.

Voorkomen meer geiten

De geitenhouderij groeit snel in Gelderland, 26% de laatste drie jaar tegen 16% in heel Nederland. Brabant heeft voor de zomer deze bedrijfstak op slot gezet. De verwachting is dat veel bedrijven naar Gelderland uitwijken, terwijl er in Gelderland al relatief veel omwonenden van geitenhouderijen zijn.

Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Hiermee voorkomen we een verhoogd risico voor gezondheid omwonenden.” Het voorbereidingsbesluit geldt voor een half jaar. Binnen die termijn bereiden Gedeputeerde Staten een aanpassing voor van de Verordening Ruimte van Gelderland en stellen Provinciale Staten deze vast.

Maatregelen

“Wij kiezen voor deze maatregel omdat nog niet duidelijk is wat de oorzaak is voor het verhoogde risico voor omwonenden; zit het in mest, het transport, het voer, de stal etcetera? Het rijk gaat dat nader onderzoeken en dat onderzoek geeft straks ook aanknopingspunten voor andere maatregelen.” aldus gedeputeerde Van Dijk.

Andere dieren veroorzaken ook een verhoogde kans op longontsteking, maar daar is duidelijk dat nieuwere stalsystemen de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Voor geiten is nog niet bekend welke maatregelen zorgen voor minder risico op longontsteking.

Verordening Ruimte

Tijdens de Statencommissie op 13 september bespreekt het college met de Staten het wijzigen van de Gelderse Verordening Ruimte. Een eerste Statenbrief hierover heeft Gedeputeerde Staten inmiddels vastgesteld.

Bron: Provincie Gelderland

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen