Raadsbehandeling Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Foto: ©Maximaal Sales

Het college van burgemeester en wethouders legt de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Burgers, instellingen en bedrijven kunnen vanaf vrijdag 8 september 2017 een officiële schriftelijke inspraakreactie op de voorstellen van Meerjarenprogrammabegroting indienen.

Inspraak

De inspraakperiode sluit op vrijdag 6 oktober 2017. Reactie zijn te richten aan de gemeenteraad van Apeldoorn t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Reageren kan ook per mail: [email protected], met vermelding van naam, adres,  en woonplaats. De raadsfracties betrekken de schriftelijke reacties bij de discussie en besluitvorming over de meerjarenbegroting 2018-2021.

Discussie en besluitvorming

De Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 wordt behandeld tijdens de politieke markt van donderdag 26 oktober a.s. vanaf 19.00 uur. Op donderdag 9 november zal de raad ’s middags vanaf 14.00 uur de raadsbehandeling afronden met stemmingen over moties en amendementen en de vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting. Indien er wijzigingen in de behandelprocedure optreden, zullen deze via de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Omdat bij de behandeling van de Voorjaarsnota (Doorbraaknota) 2017 al een hoorzitting is gehouden, vindt er geen hoorzitting bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 plaats.

Inzage Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

De complete stukken van de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 zijn vanaf vrijdag 8 september te lezen en te downloaden op de website van de gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl.

De stukken kunnen ook worden ingezien bij de balie van het Stadhuis, Marktplein 1. Het Stadhuis is op maandag tot en met donderdag open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De MPB is in het Stadhuis ook te koop voor € 9.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen