Lokaal? Dat zijn we allemaal!

Foto: Lokaal Apeldoorn

Lokalisme is het bedrijven van politiek en de wijze van besturen van een stad of dorp zonder een traditionele ideologie

Apeldoorners in het algemeen

Lokaal Apeldoorn komt op voor de belangen van iedereen die in de gemeente Apeldoorn woont. Wij focussen ons op alle Apeldoorners in het algemeen en richten ons dus niet specifiek op religie, sociale groepering, culturele achtergrond of leeftijd.
Ons voordeel is ook dat wij niet worden afgeleid door landelijke gebeurtenissen en landelijke politieke ontwikkelingen. Wij zetten ons in voor de stad en dorpen in de gemeente Apeldoorn.

Wat is Lokaal Apeldoorn?

Lokaal Apeldoorn komt voort uit de samenvoeging van de fracties van Leefbaar Apeldoorn en de voormalig fractieleden van Gemeentebelangen. De huidige fractie kan bogen op meer dan 25 jaar politieke en bestuur­lijke traditie. Lokaal Apeldoorn is succesvol gebleken. Dat was en is in de eerste plaats mogelijk omdat Lokaal Apeldoorn zich moeiteloos kan aanpassen aan de zich snel wijzigende maatschappelijke en economische omstandigheden en omdat de partij een breed netwerk nastreeft, zowel om de bevolking, instellingen, bedrijven en andere politieke partijen.
Lokaal Apeldoorn voelt zich zich niet comfortabel bij “gestaalde kaders” of in beton gegoten partijstandpun­ten! Dat doet Apeldoorn en de dorpen mogelijk tekort! We gaan bij hevige dillema’s in gesprek met betrokke­nen, gaan op werkbezoek én nemen dán een Lokaal Apeldoorn standpunt in.

Wat wil Lokaal Apeldoorn?

Lokaal Apeldoorn wil iedereen die Apeldoorn een warm hart toedraagt vertegenwoordigen in de gemeenter­aad en in de samenleving. Ons programma gaat niet nodeloos in op details: het zou lastig kunnen zijn als omstandigheden wijzigen. Wél geven wij graag onze visie op hoofdzaken: zo weet u wat u aan ons hebt en weet u hoe wij met allerlei uitdagingen om willen gaan. Daarnaast gaan wij bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg en streven wij naar meebesturen door middel van wethouder(s).