Apeldoorn wil comfortabele stad voor gezinnen blijven

Foto: Pixabay

Sneller dan verwacht staat de bevolkingsteller van Apeldoorn op 161.000. De groei is vooral te danken aan het grote aantal jonge mensen en gezinnen dat naar de stad trekt. Apeldoorn blijkt deze doelgroep aan te spreken, en dat wil de stad graag zo houden. Daarom is het programma Comfortabele Gezinsstad opgesteld.

Apeldoorn aantrekkelijk

“Als je vraagt naar de ervaringen van gezinnen in onze stad, komen al snel veel positieve verhalen los. Over de bosrijke omgeving, de parken en de vele speelveldjes in de wijken. Maar ook over het brede aanbod van sportverenigingen, scouting en cultuur. Het zijn allemaal belangrijke zaken die gezinnen aan onze stad binden”, aldus wethouder Nathan Stukker. “Het zijn deze jonge mensen die de stad vitaal houden, ook op economisch gebied. We willen ook in de toekomst aantrekkelijk voor hen blijven. Om dat te bereiken hebben wij met verschillende organisaties het programma Comfortabele Gezinsstad opgesteld”.

Verbinden van generaties

Met het programma wil het college investeren in drie grote thema’s. Het eerste thema is het verbinden van generaties. “Apeldoorn heeft te maken met leegstaande ruimtes in verzorgingshuizen. Deze ruimtes zouden we ook op een andere manier kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor huisvestiging van jongeren, studenten of tienermoeders. Humanitas in Deventer is hier een prachtig voorbeeld van. De woonstudenten hoeven geen huur te betalen, maar zijn wel verplicht om hun bejaarde buren te helpen”. Daarnaast wil het college van sportverenigingen zogeheten ‘open clubs’ maken: clubs die hun kennis delen en hun accommodaties openstellen voor de buurt en voor ontmoeting tussen verschillende generaties.

Buitenruimte

Het tweede thema is ‘buitenruimte voor iedereen’. Apeldoorn kent zeker veel mooie buitenruimte, maar die wordt nog niet altijd optimaal benut. Denk bij dit thema bijvoorbeeld aan de schoolpleinen. Het zou heel mooi zijn als deze allemaal openbaar zouden kunnen worden, zodat de buurt er na schooltijd vrij gebruik van kan maken. Daarnaast kunnen schoolpleinen mogelijk ook interessanter en aantrekkelijk worden ingericht. Met een moestuin, speelelementen van boomstammen of een waterpomp.

Gezondheid en veiligheid

Als laatste wil het college investeren in ‘Gezond en veilig opgroeien’. “We willen meer investeren in bewegingsonderwijs”, zegt wethouder Stukker. “Veel Apeldoornse scholen halen nu amper de norm van twee lesuren per week. Samen met de scholen en sporthalbeheerder Accres moeten we bekijken hoe dat beter kan. En zou het ook niet mooi zijn als alle kinderen gratis zwemles krijgen?”