Stijging aantal bezwaarschriften door te hoge inschatting WOZ-waardes

Foto: Pixabay

Uit een analyse van Kadasterdata blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen de WOZ-waardebepaling voor 2018 te hoog is ingeschat. Kadasterdata komt tot deze conclusie door, de door gemeente vastgestelde WOZ-waardes, te vergelijken met de door haar berekende modelmatige WOZ-waarde.

Gemiddelde verkoopprijs

Veel gemeentes besparen op het vaststellen van de WOZ-waardes door bij de berekening gebruik te maken van de gemiddelde verkoopprijs stijgingen zoals ieder kwartaal gepubliceerd door het CBS. Dit geeft slechts een globaal beeld van de werkelijke waardeontwikkeling. Aan de hand van specifieke woning karakteristieken, berekent Kadasterdata voor iedere woning in Nederland de modelmatige WOZ-waarde. Kadasterdata maakt hierbij gebruik van laatste analyse methodieken zoals machine learning en artificial intelligence.

Stijging te hoog

Doordat gemeentes de WOZ-waarde te hoog inschatten, verwacht Kadasterdata dat het aantal bezwaren tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde aanzienlijk zal stijgen dit jaar. In 2017 maakten 115.000 woningbezitters en huurders bezwaar tegen de WOZ-waarde. Op basis van een stijging in het aantal aanvragen van WOZ-waarde rapporten in februari ten opzichte van vorig jaar en het aantal keer dat via ons platform inmiddels bezwaar is gemaakt, verwacht Kadasterdata een stijging in het aantal bezwaarschriften van meer dan 10%.

Over Kadasterdata

Kadasterdata verzamelt, verrijkt en vermarkt woninginformatie aan particulieren en professionals. Door data op laagdrempelige wijze beschikbaar te stellen, maakt Kadasterdata de woningmarkt transparant. Maandelijkse verwerkt Kadasterdata op diverse platforms meer dan 1.000.000 huisinformatie verzoeken. Voor meer informatie zie www.kadasterdata.nl