Wervingsdag nieuw medewerkers voor de gevangenis in Lelystad

Foto: Website DJI Lelystad

De gevangenis van Lelystad zoekt nieuwe medewerkers. Daarom organiseert de penitentiaire inrichting (PI) op 21 april 2018 een wervingsdag.

Heb je belangstelling voor gevangeniswerk?

Speciaal voor mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken. Er zijn vacatures beschikbaar voor complexbeveiligers en arbeidsmedewerkers. De dag biedt volop mogelijkheden om de PI Lelystad van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken.

Enthousiast en betrokken

“Wij zijn enthousiast en betrokken op ons werk en zoeken nieuwe collega’s met dezelfde houding en inzet”, aldus Peter Hoek, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Lelystad. “We zetten ons in voor een veiliger Nederland. Door te komen werken in onze gevangenis, krijg je de mogelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen”.

Aanmelden wervingsdag

Belangstellenden kunnen zich tot en met 15 april 2018 aanmelden via  [email protected]. Meer informatie over de wervingsdag en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen: www.dji.nl en https://www.dji.nl/persmedia/nieuws/2018/wervingsdag-gevangenis-lelystad-21-april-2018.aspx.

PI Lelystad

De PI Lelystad voert straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. De PI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en zet zich in om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij. De totale capaciteit van de inrichting bedraagt 582 plaatsen, onder te verdelen in 150 arrestantenplaatsen (kort gestraften) en 432 gevangenisplaatsen. Er is een afdeling Extra Zorg Voorzieningen (EZV) en een afdeling Beperkt Beveiligd regime (BBI). In de PI Lelystad zitten alleen volwassen mannen in detentie.