Apeldoorn heeft de meeste kans op een coalitie met een breed draagvlak

Foto: Esther Dekker

Jenny Elbertsen is deze week als formateur begonnen aan de formatiefase met de fracties van VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks.

Breed draagvlak

“Uit de gesprekken met de fracties heb ik afgeleid dat er voldoende steun is voor een college met een breed draagvlak”, aldus Elbertsen.

Tijdens de inventarisatie van Elbertsen werd de wens uitgesproken om ruimte te laten voor verschillende standpunten in de raad. “Continuïteit, vernieuwing en draagvlak zijn belangrijk voor de raad en de Apeldoornse samenleving”, zegt Elbertsen.

Akkoord op hoofdlijnen

Met de beoogde coalitiefracties gaat de formateur de gesprekken in om te komen tot een bestuursakkoord op hoofdlijnen, met voldoende ruimte voor verdere invulling. Dit open akkoord zal de opmaat zijn naar de Meerjaren Programma Begroting (MPB) van dit najaar. Een paragraaf met het financieel perspectief zal daarom onderdeel zijn van het akkoord.

Onderwerpen

De meest genoemde onderwerpen voor de nieuwe raadsperiode en ook voor het bestuursakkoord zijn:

  • Het financieel herstel verder doorzetten.
  • Een visie met ambitie op de toekomst van Apeldoorn: de stad en dorpen in relatie tot de drie strategische doelen ‘comfortabele gezinsstad’, ‘toeristisch toplandschap’ en ‘innovatieve veelzijdige economie’.
  • Duurzaamheid en energietransitie.
  • Sociaal domein.
  • Formatieproces

Niet openbaar

De onderhandelingen zullen niet openbaar zijn. In de loop van april informeert de formateur de raad nader over de voortgang van het formatieproces.