Bewoners en ondernemers betrokken bij ontwerp Marktplein

Foto: Wikipedia

Het Marktplein is hét plein van de stad. De plek voor evenementen en voor een bezoek aan de markt. Maar ook een plein dat er dagenlang leeg bij ligt: steens en kil.

Renovatie

Los daarvan is het plein – na ruim twintig jaar intensief gebruik – technisch gezien ‘op’. De afwatering, de klinkers, het meubilair en de fontein zijn toe aan vervanging. Tijd dus voor vernieuwing en verandering.

Inspraak bewoners

Omdat het gaat over het belangrijkste plein van de stad, wil de gemeente directe betrokkenen en vervolgens alle inwoners van Apeldoorn betrekken bij het ontwerpen van het nieuwe plein. Vorige week organiseerde de projectleiding workshops voor omwonenden, betrokken ondernemers en pandeigenaren. Het leverde waardevolle informatie op en volop wensen en ideeën voor een beter gebruik van het plein.

Marktondernemers

Op 9 april zijn de marktondernemers aan de beurt en ook andere stakeholders leveren hun input. Daarmee komt de projectleiding tot een set randvoorwaarden voor het daadwerkelijke ontwerp van het plein. Na goedkeuring van de raad gebruiken we die randvoorwaarden als input voor de opdracht aan een aantal ontwerpbureaus. Welk ontwerp het uiteindelijk gaat worden? Dát bepalen de Apeldoornse inwoners. Later meer daarover!