Persoonlijke initiatieven om kloof tussen arm en rijk wat kleiner te maken

Foto: Pixabay

Al meerdere decennia groeit de kloof tussen arm en rijk in Nederland jaarlijks. Het pas aangetreden kabinet is niet van plan die trend te keren.

Persoonlijke initiatieven

Integendeel. Veel lokale overheden proberen de kloof een beetje te dichten, maar het belang van persoonlijke initiatieven neemt alleen maar toe. De ervaring leert dat de Ab Harrewijn Prijs dergelijke initiatieven kan helpen met naamsbekendheid, waardoor ze sterker staan in gesprek met lokale overheden. Alle reden dus om de Prijs ook in 2018 uit te reiken. De winnaar kan een cheque tegemoet zien van €5000.

“Als je haar maar goed zit”

“Als je haar maar goed zit” is dus een initiatief van en ze is nog altijd kartrekker (zelfs toen ze een paar jaar geleden ziek was): Plonia ten Voorde-Hartingsveldt (1953). Alle kapsters en andere medewerkers zijn vrijwilligsters. De evangelische zendingsgemeente Menorah stelt een ruimte beschikbaar, maar heeft verder geen (religieuze) binding met het initiatief. Toenmalig wethouder Paul Blokhuis van Apeldoorn werd destijds bereid gevonden om een eenmalige bijdrage te leveren voor de inrichting van de kapsalon. Maar de kosten lopen door: daarom komt de nominatie (alleen de nominatie al wordt beloond met € 1500,-), goed van pas. Dit project behelst alles waar het bij de Ab Harrewijnprijs om gaat: onderkant samenleving, kleinschalig, door vrijwilligers, onbaatzuchtig.

Uitreiking

Er zijn nog 4 andere genomineerden. Deze initiatieven zijn in Zwolle, Utrecht, Breda en Rotterdam en hebben betrekking op kinderen in minder bedeelde wijken, bijstandsvrouwen, mensen die overal net buiten vallen en mensen die met een krappe beurs op vakantie kunnen. De uitreiking vindt zoals ieder jaar plaats op zondag 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn in 2002. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam.