Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Foto: Koninklijk Huis/RVD

Ter gelegenheid van Koningsdag 2018 is aan 23 inwoners van de gemeente Apeldoorn een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester John Berends heeft de onderscheidingen vanochtend uitgereikt in Hotel De Keizerskroon.Uitreiking

Gedecoreerden

De volgende mensen zijn op 26 april gedecoreerd:

De heer J. Reuvekamp (78 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is jarenlang ouderling geweest bij de Nederlands Hervormde Kerk Apeldoorn. Hij is betrokken geweest bij de bouw en inrichting van achtereenvolgens Het Open Huis, Het Kruispunt en De Julianakerk. Hij was lid van de Bouwcommissie die de verbouwing van de Julianakerk begeleidde. Verder was hij 7 jaar penningmeester van het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Tot zijn pensionering in 1997 werkte de heer Reuvekamp meer dan 30 jaar bij de Christelijke MTS in Apeldoorn, eerst als leraar, later als adjunct-directeur.

De heer A.H.N. Coster (83 jaar, Ugchelen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft 44 jaar in diverse functies bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gewerkt. Hij deed ook veel vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs. Hij was onder meer bestuurslid van een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Wapenveld en lid van de Raad van Toezicht van de toenmalige Schoolbegeleidingsdienst in Apeldoorn. Van 2010 tot 2017 was hij voorzitter van Studiekringen 50Plus. De heer Coster zingt bij het Nederlands Concert Mannenkoor, waar hij mede de tweejaarlijkse concertreizen naar het buitenland organiseert.

De heer E. Brink (69 jaar, Klarenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is sinds de jaren zeventig vrijwilliger bij de Protestantse Kerk in Klarenbeek. Hij heeft meegewerkt aan de interne verbouwing van de kerk. In de jaren negentig heeft de heer Brink veel werk verzet voor de aanleg van een begraafplaats in Klarenbeek. Hij is ook jarenlang trainer, leider en scheidsrechter geweest bij de voetbalafdeling van Sportclub Klarenbeek, waarvoor hij nu nog coördinator is van de onderhoudsploeg. Verder heeft hij meegewerkt aan de bouw van het Multifunctionele Centrum Klarenbeek.

Mevrouw E. Efdé-Brink (73 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is al bijna 30 jaar lang actief als vrijwilliger. Ze doet allerlei voorkomende werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente in Loenen, onder meer als lid van de kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkvoogden. Ze is bestuurslid geweest van de Hervormde vrouwenvereniging Naomi. Mevrouw Efdé is vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen, bij Hospice Apeldoorn en bij De Kap in Apeldoorn.

De heer J.A. Ronner (73 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Hoorde in 1998 bij de mensen die het initiatief namen voor oprichting van Stichting Hospice Apeldoorn. Vanaf het begin is hij bestuurslid van die stichting en daarnaast ook penningmeester van de Stichting Vrienden van het Hospice Apeldoorn. Hij is ook al bijna 20 jaar actief als vrijwilliger voor de Protestante Gemeente Apeldoorn. Namens die gemeente hield hij zich bezig met de plannen voor verbouwing en nieuwbouw van De Drie Ranken. De heer Ronner heeft zich ook ingezet voor de sport, als penningmeester van de Apeldoornse Tennis Federatie en in diverse functies bij volleybalvereniging Dynamo. Daarnaast hebben veel andere organisaties dankbaar gebruikgemaakt van zijn expertise op financieel gebied.

Mevrouw G. Nikkels-Ruimerman (77 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Was van 1978 tot 1988 zeer actief voor wat nu de Protestantse wijkgemeente De Maten is. Ze was contactpersoon en wijksecretaris in De Dreven. Van 1993 tot en met 2001 werkte ze als scriba voor de wijkkerkenraad van de Goede Herderkerk. Daarna verzorgde ze 4 jaar lang vanuit de Goede Herderkerk de geestelijke zorg en begeleiding van kerkdiensten in zorgcentrum Randerode. Sinds 1976 is mevrouw Nikkels penningmeester van christelijke vrouwenbond De Passage. Ze is ook vrijwilligster bij De Boei van Zorggroep Apeldoorn, die dagverzorging biedt voor mensen met dementie in een vergevorderd stadium.

De heer R.J. Brummelkamp (68 jaar, Ugchelen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Zet zich al bijna 40 jaar met hart en ziel in voor mensen met diabetes in Nederland. Vanaf 1978 is hij secretaris en voorzitter geweest van de afdeling Apeldoorn van de Diabetesvereniging. Hij was ook ruim 8 jaar lid van de Raad van Toezicht, waarvan 3 jaar als voorzitter. Naast zijn inzet voor de Diabetesvereniging deed en doet hij nog andere vrijwilligersactiviteiten. Hij is onder andere vrijwilliger bij de Pendeldienst van Paleis Het Loo, die bezoekers van het entreegebouw naar het paleis of de tuinen brengt. Hij is ook sinds een paar jaar lid van de Dorpsraad Ugchelen.

Mevrouw C.P.E. Lambrechtse-van Mook (73 jaar, Ugchelen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De golfsport heeft een centrale rol gespeeld in het leven van mevrouw Lambrechtse-Van Mook. Vanaf de jaren 80 heeft zij zich in haar werk en als vrijwilliger ingezet voor de ontwikkeling van die sport in Nederland. Tot haar pensionering in 2009 was zij directeur van Het Rijk Golfbanen. Ze is 8 jaar lang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Golfbaanaccommodaties, waarvan 4 jaar als voorzitter. Daarnaast is zij 10 jaar lang bestuurslid en voorzitter geweest van Stichting Sint Maarten Charitas, die nationale (vooral Gelderse) en internationale charitatieve projecten steunde. Mevrouw Lambrechtse is nu nog actief als voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van het appartementencomplex waar ze woont en betrokken bij Stichting Over Rood, die mensen met financiële problemen helpt.

De heer C.H. Sikken (75 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is sinds 16 jaar vrijwilliger bij Bureau Apeldoorn van Slachtofferhulp Nederland. Hij heeft in die 16 jaar een bovengemiddeld aantal slachtoffers op zeer deskundige manier bijgestaan. Bij Slachtofferhulp verzorgt hij algemene dienstverlening en juridische dienstverlening. Daarnaast heeft hij nog extra functies en de aandachtsgebieden slachtoffers van seksueel geweld en deskundige Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Mevrouw G. van der Weijden-de Weerd (59 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Begon meer dan 35 jaar geleden met vrijwilligerswerk bij Stichting de Klup, hét ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking hier in Apeldoorn. Ze heeft jarenlang leiding gegeven aan de vrijdagavondsoos, de toneelgroep en meezingkoor Piekobello. Gonny steunt ook goede doelen die de mensapen in het wild proberen te helpen, zoals Gorilla Stichting Nederland en Jane Goodall Instituut Nederland.

De heer R.H.J. Oudman (68 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is vanaf het begin in 2007 betrokken bij de Dag van de Dialoog in Apeldoorn. Hij is voorzitter van Stichting Samenspraak Apeldoorn. Deze stichting wil in samenspraak met organisaties van minderheden en belangstellenden komen tot een goede sociale samenhang in de Apeldoornse gemeenschap. De heer Oudman is ook lid van de werkgroep Apeldoorn van Amnesty International en was van 2004 tot de vereniging in 2015 werd opgeheven voorzitter van Marnix Internationale Dans Apeldoorn. Verder is hij vrijwilliger bij Stichting Jongeren en Kanker, waarvoor hij 10 jaar lang met een kleine groep vrijwilligers ontspanningsweekenden voor jongeren met kanker organiseerde.

De heer H. Lubout (80 jaar Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft lange tijd als vrijwilliger financiële werkzaamheden gedaan bij 3 verschillende organisaties. Hij werkt al ruim 20 jaar op de financiële administratie bij Stichting Medic, een stichting die apparatuur verzamelt en repareert voor gebruik in gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Bij de bridgeclub ANRB de Parel en Bridgeclub BOV de Maten was hij 25 jaar penningmeester. Sinds 1960 heeft Lubout 74 keer bloed gedoneerd voor het Rode Kruis, later voor Sanquin.

Mevrouw R. Groot Hulze-Draaijer (75 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft bij Jeugdherberg De Grote Beer, de huidige Stayokay, gewerkt. Ze heeft dat werk lange tijd gecombineerd met werk bij de kinderopvang van locatie De Enk van het Leger des Heils. Ze doet al 20 jaar vrijwilligerswerk in verzorgingshuis De Matenhof, waar ze het koffie- en theerondje op de zondagavond verzorgt, meehelpt bij grote activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de Bonte Avonden, en bewoners begeleidt als die bijvoorbeeld boodschappen willen doen of naar het ziekenhuis moeten.

De heer H.J.H.J. van den Hout (71 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is sinds 7 jaar voorzitter van de Emmaüsparochie, die is ontstaan door samenvoeging van 7 parochiegemeenschappen in Apeldoorn. En tot 2 jaar geleden heeft hij zich 10 jaar lang op verschillende manieren ingezet voor Gelre Ziekenhuizen. Eerst als lid van de Cliëntenraad, daarna als lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de Cliëntenraad. Hij is ook ruim 10 jaar bestuurslid geweest bij Don Bosco Apeldoorn, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de inwoners van Apeldoorn in het algemeen en kinderen en jongeren in het bijzonder.

Mevrouw A.A. van den Brink-Honders (65 jaar, Hoenderloo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft 30 jaar gewerkt bij de Hoenderloo Groep, een organisatie die moeilijk opvoedbare jongens begeleidt bij hun terugkeer naar de samenleving. Ze is voorzitter van EHBO Hoenderloo en was 14 jaar lang voorzitter en vicevoorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en de Vereniging Hoenderloo’s Belang. In die periode heeft ze meegewerkt aan totstandkoming van de Dorpsvisie. Verder is ze bestuurslid van Vrienden van de Hoge Veluwe en van Afasie Vereniging Nederland en is ze actief voor Stichting Hulphond.

De heer G.J.W. Donk (56 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Was meer dan 25 jaar voorzitter van de Apeldoornse Wandel Federatie. Al die jaren was hij ook organisator en coördinator van de Ugchelse Avondvierdaagse, het grootste jaarlijkse wandelevenement dat onder auspiciën van de Apeldoornse Wandel Federatie wordt georganiseerd. Donk is ook jarenlang bestuurslid geweest van Personeelsvereniging ‘PV de BOX’ van Smart Packaging Solutions in Loenen. Daarnaast is hij ruim 10 jaar vrijwilliger geweest voor Voetbalvereniging Apeldoornse Boys als Wedstrijdsecretaris Jeugd.

Mevrouw Y. Zwikker-Coulier (71 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is 14 jaar actief geweest als vrijwilligster bij Gigant, waar zij de communicatie over het filmprogramma verzorgde. Nog langer dan bij Gigant was zij vrijwilligster bij IVN Apeldoorn, waar ze excursies en lezingen organiseert. Verder vormt mevrouw Zwikker de verbindende schakel in de buurt De Mheen, waar zij woont. Ze neemt vaak het initiatief om iets te vieren of om iemand in het zonnetje te zetten. Ze geeft buurtbewoners aandacht en biedt een helpende hand.

De heer P.A.G. Bosman (70 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft zich vanaf het allereerste begin met hart en ziel aan ‘kLEEF! verbonden. Als vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur van het Roparunhuis Auke van der Veen maakte hij het businessplan, op basis waarvan het inloophuis voor Stichting ‘kLEEF! mogelijk werd gemaakt. Sinds 2007 is Bosman voorzitter van ‘kLEEF! Hij pakt alle taken op die voorbijkomen en was betrokken bij bijna alle acties die door de jaren heen voor ‘kLEEF! op touw zijn gezet. Met het netwerk dat hij heeft opgebouwd in zijn tijd als districtsdirecteur bij ABN Amro speelt hij voor ‘kLEEF! een belangrijk rol op het gebied van sponsoring. Bosman is ook al zo’n 20 jaar actief binnen de Lionsclub Apeldoorn, een serviceclub die praktische hulp biedt aan mensen die knel zitten of om een andere reden hulp kunnen gebruiken.

Mevrouw H. Enthoven-Paulusma (74 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Was in de jaren negentig 5 jaar lang Coördinator Terminale Zorg bij De Kap, de Apeldoornse organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers. Sinds 2002 werkt ze als vrijwilliger op het gebied van terminale zorg bij Stichting ‘kLEEF! Ze stond aan de wieg van het Roparunhuis Auke van der Veen en heeft meegedacht over de visie en het beleid voor het – toen nog nieuwe – inloophuis. Mevrouw Enthoven was bij ‘kLEEF! 7 jaar coördinator en daarna 7 jaar lang raadsvrouw. Nu legt ze zich toe op huisbezoeken bij mensen die te ziek zijn om naar het inloophuis te komen. Met haar brede ervaring en professionele aanpak heeft ze een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de positieve waardering van ‘KLEEF! door gasten en verwijzers.

Mevrouw M. van Leeuwen-den Dulk (79 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Is 12 jaar lang ouderling geweest bij de Protestantse Gemeente Schaarsbergen. Ze bezocht zieken thuis en hielp de predikant tijdens de kerkdienst. Daarnaast gaf ze catechese aan bewoners met een verstandelijke beperking van Schreuderhuizen in Arnhem. Sinds 1990 geeft ze als curator zorg en aandacht aan een bewoner van een zorginstelling die een geestelijke beperking heeft. Mevrouw Van Leeuwen is ook vrijwilligster bij de Grote of Lebuinuskerk in Deventer, onder meer als gastvrouw op zondagmorgen. Sinds 1998 is ze secretaris binnen het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex waar ze woont.

De heer A.J. Zeelenberg (68 jaar, Apeldoorn, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw)

Zijn grootste verdienste ligt in het werk dat hij 40 jaar lang bij de politie heeft gedaan op het gebied van de dactyloscopie, de techniek voor het zichtbaar maken en identificeren van vingerafdrukken. Hij heeft zich in die 40 jaar ontwikkeld tot dé expert op dat gebied, in Nederland en internationaal. Hij heeft veel standaarden op het gebied van de forensische dactyloscopie ontwikkeld, die nog steeds nationaal en internationaal de norm zijn. Met zijn activiteiten op het gebied van de dactyloscopie heeft de heer Zeelenberg Nederland op de kaart gezet als een van de vooraanstaande landen voor het vak Dactyloscopie. Hij werd regelmatig gevraagd als deskundige bij rechtszaken, waarbij een dactyloscopische identificatie centraal stond als bewijsmateriaal. Niet alleen in Nederland, ook in buitenlandse rechtszaken. De bijdrage van de heer Zeelenberg aan de forensische dactyloscopie, en daarmee aan de nationale en internationale opsporing en vervolging, is van grote betekenis. Daarvoor heeft hij nu een hoge onderscheiding gekregen.

Mevrouw M.M. Jonkman (57, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Zat bijna 14 jaar in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Sinds 2011 was ze fractievoorzitter. Ze heeft op 27 maart afscheid genomen als raadslid. Marga was een raadslid en fractievoorzitter met een groot sociaal hart. Ze kwam op voor de kwetsbaren en pleitte vaak voor de menselijke maat in overheidsbeleid.

De heer A. van der Smit (66 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft 25 jaar geleden stichting Eye for Others opgezet. Hij is daar nog steeds de drijvende kracht, bestuurder en projectleider van. Eye for Others wil de levens van de allerarmsten in deze wereld verbeteren. Daarvoor heeft de stichting inmiddels meer dan 25 projecten in Zuid-Afrika gedaan, vaak in gemeenschappen waar armoede, huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing voorkomen. Van der Smit biedt vrijwilligers de mogelijkheid om onder zijn begeleiding mee te werken aan projecten van Eye for Others, om zo kennis te maken met een wereld waar 90% van de bevolking moet leven met minder dan een euro per dag. Hij is de geestelijk vader van de gedachte van de ‘Circulaire Ontwikkelingsversterking’, die ervan uitgaat dat vrijwilligerswerk dat wij aanbieden weer naar ons terugkomt.