Initiatiefnemers zonneparken gaan gesprek aan met betrokkenen

Foto: Public Domain Pictures Net

Bij de gemeente zijn vorig jaar meerdere verzoeken binnen gekomen van grondeigenaren en initiatiefnemers die een zonnepark (een veld met zonnepanelen) wilden ontwikkelen in Apeldoorn.

Vijf plannen blijven over

Omdat dit een nieuwe ontwikkeling is voor de gemeente Apeldoorn, besloot de gemeente eind 2017 om alle plannen die tot dat moment waren ingediend aan te merken als pilot. Sommige plannen vielen na de eerste inventarisatieronde af. Voor vijf plannen breekt nu de fase aan dat de initiatiefnemers van deze plannen in gesprek gaan met mensen die in de omgeving wonen of bedrijven die in de buurt gevestigd zijn. Dit doen zij bewust en op verzoek van de gemeente in een heel vroeg stadium. Dus nog voor de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend en het formele inspraakproces van start gaat.

Meer duurzame energie

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat er meer duurzame energie wordt opgewekt binnen onze gemeentegrenzen. Want het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op: niets doen is geen optie als we toekomstige generaties een leefbare aarde willen achterlaten. Apeldoorn investeert daarom fors in duurzame energie en heeft als ambitie een energie neutrale gemeente te worden. Dat betekent dat we in de toekomst in Apeldoorn evenveel energie opwekken als we verbruiken.

Zon op daken én op de grond

Zonne-energie heeft een groot aandeel in de ambities van de gemeente. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Zo hielp de Taskforce Zonne-energie die de gemeente begin 2017 oprichtte, in een jaar tijd ongeveer 8.400 zonnepanelen realiseren op daken van bedrijven, instellingen en de eigen gebouwen van de gemeente.initiatiefnemers

Pilot

Maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook hard nodig om een energie neutrale toekomst haalbaar te maken. Om deze reden besloot de gemeente eind vorig jaar met de pilot zonneparken van start te gaan. Doel van de pilot: op een zorgvuldige manier onderzoeken en gaandeweg ontdekken hoe zonneparken optimaal in te passen zijn in het landschap.

Volgende stap: in gesprek met omgeving

Voor vijf plannen van vier verschillende initiatiefnemers is het moment nu daar om een volgende stap te zetten. De gemeente is zelf ook één van de initiatiefnemers, en heeft plannen voor twee locaties. De vier initiatiefnemers gaan vanaf nu via inloopavonden en persoonlijke gesprekken het gesprek aan met mensen die in de buurt van de beoogde locatie wonen of bedrijven die in de buurt gevestigd zijn. Begin deze week zijn deze mensen en bedrijven hierover geïnformeerd.

Waar komen de zonneparken?

De gemeente is bezig met plannen voor twee zonneparken; bij Kieveen in Loenen en in het gebied Biezematen langs de A1. De drie andere initiatiefnemers zijn bezig met plannen voor een zonnepark in Beemte Broekland, aan de Dommeweg (bij StadsAkkers) en ten noorden van de Stadhoudersmolenweg, ter hoogte van de Wenumseveldweg. Op de kaart zijn alle vijf locaties met kleur aangegeven.

Inloopavond voor alle geïnteresseerden

Voor de inloopbijeenkomst die de gemeente organiseert over het plan in het gebied Biezematen, is elke inwoner van Apeldoorn die geïnteresseerd is, uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op 23 mei vanaf 19.30 uur, in het stadhuis. Heeft u voor die tijd een vraag over de pilot zonneparken, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 055 of via [email protected]

Meer informatie

Meer weten over wat u kunt doen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Kijk op de website van Energiek Apeldoorn.