Betrokken organisaties positief over oplossingen N786

Foto: Wikimedia

Op de provinciale weg N786 tussen Dieren en Apeldoorn doen zich al tientallen jaren diverse problemen voor op het gebied van verkeersveiligheid, mogelijkheden om over te steken en geluid. Onder andere in Loenen en Laag Soeren.

Onderzoek

Een recent onderzoek, dat in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd, geeft als advies om te beginnen met de zuidelijke ontsluiting om Laag Soeren (tussen Eerbeek en Dieren). Verschillende organisaties, waaronder de gemeenten Rheden, Brummen, Apeldoorn, dorps- en wijkraden langs de route en het bedrijfsleven, onderschrijven dit advies. Deze organisaties willen met de provincie wel goede afspraken maken over de effecten van deze variant.

Betrokken organisaties positief over oplossingen N786

Genoemde organisaties hebben in een gezamenlijke reactie aan de provincie laten weten positief te zijn over deze oplossing maar maken nog wel een paar kanttekeningen. Zo moet de zuidelijke ontsluiting om Laag Soeren worden doorgetrokken tot de Harderwijkerweg in Eerbeek en moeten er voorafgaand aan de aanleg van het zuidelijke deel goede afspraken worden gemaakt over mogelijke gevolgen van en oplossingen voor het noordelijke deel.

Positief

Het positieve effect van deze variant is dat er minder vrachtverkeer door Loenen komt. Het verkeer langs het Kanaal wordt wel drukker waardoor de gemeenten Brummen en Apeldoorn moeten investeren in deze weg. Ook daarover willen partijen duidelijke afspraken met de provincie.