Gemeente Apeldoorn brengt beschermde diersoorten in kaart 

Foto: Apeldoorn

Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de gemeente. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen. gemeente

De hele gemeente onderzocht 

De gemeente Apeldoorn laat, samen met drie woningcorporaties, de hele gemeente onderzoeken op het voorkomen van huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en steenmarters. Het onderzoek vindt plaats omdat de gemeente het belangrijk vindt om de natuur en biodiversiteit in onze groene gemeente zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast is het onderzoek nodig omdat bij bouw, sloop- en renovatieprojecten,  je deze soorten volgens de Wet natuurbescherming niet mag verstoren. En als je weet waar soorten voorkomen, dan kun je hier van tevoren al rekening mee houden. 

Bouwprojecten 

Tot nu toe stelde de gemeente bij bouwprojecten wel de eis dat bekeken werd of er op de locatie beschermde soorten aanwezig waren, maar vonden ecologische onderzoeken meer ad-hoc plaats. Met dit omvangrijke onderzoek wordt in één keer voor de hele gemeente de aanwezigheid van beschermde diersoorten in kaart gebracht. Dit levert de gemeente informatie op die nodig is om soorten nog beter te kunnen beschermen. 

Meerjarig 

Het onderzoek zal meerdere jaren lopen en wordt uitgevoerd door de ecologen van Regelink Ecologie & Landschap en Arcadis. De resultaten van het onderzoek zijn de basis voor een nieuw op te stellen soortmanagementplan. Het soortmanagementplan zal niet alleen inzicht geven in hoe het nu gaat met de soorten. Er staat ook in wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen. 

Het onderzoek in 2018 is de nulmeting om te bepalen hoe het nu gaat met de beschermde soorten binnen de gemeente. Na de nulmeting wordt het soortmanagementplan opgesteld en onderdeel van dit plan is dat de onderzochte soorten daarna nog tien jaar lang gemonitord zullen worden. 

Vrijwilligers gezocht! 

Bij het monitoren van de onderzochte soorten hebben we uw hulp hard nodig! We zoeken vrijwilligers die net als wij de natuur een warm hart toe dragen, en ons de komende jaren willen helpen bij de monitoring van vleermuizen en gierzwaluwen. Deze vrijwilligers krijgen hiervoor ook een opleiding die bestaat uit een trainingsavond en aantal keren meelopen. 

Informatiebijeenkomst 

Op 22 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Apeldoorn op het stadhuis een informatiebijeenkomst voor iedereen die in dit vrijwilligerswerk geïnteresseerd is.
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: [email protected]  

Hopelijk tot ziens op 22 mei!