Vooral klachten over vmbo-examen Nederlands

Foto: Pixabay

Op de eerste dag van de eindexamens waren bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) rond 19.30 uur al 4700 klachten binnengekomen. ,,Dat valt reuze mee”, zegt een woordvoerster, gezien het feit dat maandag ruim 103.000 leerlingen aan de bak moesten.

Nog niet eerder behandeld

Veel kanttekeningen waren er bij het vmbo-examen Nederlands. Daar moesten de leerlingen een mail opstellen, maar dat was tevoren niet geoefend. ,,Ze moesten bijvoorbeeld iets doen met de cc-functie, maar dat hadden ze nooit gehad.” Ook over het wiskunde-examen (vwo) kwamen wat inhoudelijke opmerkingen binnen.

Vooral klachten indienen

Wie een klacht heeft over het examen kan daarvoor telefonisch of via internet terecht bij het LAKS, dit jaar al voor de 31e keer. De organisatie registreert en inventariseert en bespreekt de klachten regelmatig met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Soms volgt daaruit dat klachten gegrond worden verklaard en er aanvullingen op de correctievoorschriften komen.

Bijna net zoveel als aantal scholieren

Vorig jaar kwamen er in totaal 189.303 klachten binnen, terwijl 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs eindexamen deden. Dit keer zijn er ruim 211.500 scholieren aan de beurt om eindexamen te doen.

Het bericht Vooral klachten over vmbo-examen Nederlands verscheen eerst op Nieuws.nl.