Gemeenteraad Apeldoorn installeert nieuwe wethouders

Foto: Gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad heeft donderdagavond 17 mei tijdens de raadsvergadering het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd.

Coalitie gemeenteraad Apeldoorn

De zittende wethouders Nathan Stukker (CDA), Detlev Cziesso (GroenLinks) en Mark Sandmann (D66) starten met een nieuwe termijn, naast nieuwkomers Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) en Jeroen Joon (VVD). Woensdag 9 mei tekenden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen het bestuursakkoord ‘De Kracht van Apeldoorn’. De vijf partijen hebben daarin afspraken gemaakt over het werk dat de komende jaren moet gebeuren. Ze kijken daarbij nadrukkelijk verder vooruit dan vier jaar: 2030 is het ijkpunt bij het maken en uitvoeren van plannen.

Vijf wethouders, vijf thema’s

Vanaf vrijdag 18 mei gaat de gloednieuwe wethoudersploeg – samen met gemeente en samenleving – aan de slag om de woorden in daden om te zetten. De wethouders nemen elk een thema onder hun hoede:

  • Jeroen Joon (52) gaat zich bezighouden met het thema Ruimte, Economie en Ondernemende Stad. Hij is een nieuwkomer in Apeldoorn, maar heeft ruime ervaring als wethouder in Cuijk en Grave. Binnenkort verhuist hij naar de gemeente Apeldoorn: “Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk een Apeldoorner te worden”.
  • Wim Willems (48) begint aan zijn eerste termijn als wethouder, maar hij was al geruime tijd actief in de lokale politiek als fractievoorzitter voor Lokaal Apeldoorn. Hij gaat zich richten op het thema Burgerparticipatie en Revitalisering: “Ik ben ervan overtuigd dat beleid alleen maar beter kan worden als inwoners écht meepraten”.
  • Nathan Stukker (38) is sinds 2011 wethouder in Apeldoorn. Zijn thema wordt Inclusieve Samenleving en Comfortabele Gezinsstad: “Of in jip-en-janneketaal: in Apeldoorn voelt iedereen zich thuis en doet iedereen mee. Daar ga ik hard mijn best voor doen.”
  • Mark Sandmann (35) maakt sinds 2015 deel uit van het college. Hij neemt Duurzaamheid en Toeristisch Toplandschap op zich. Het zijn thema’s waar hij de afgelopen jaren al ervaring mee opdeed: “Voor Apeldoorn is het toerisme een belangrijke sector, niet alleen in economische zin maar ook omdat het ons landelijk op de kaart zet”.
  • Detlev Cziesso (57) zet zich sinds 2012 als wethouder in voor Apeldoorn. De afgelopen tijd hield hij zich onder meer bezig met het dossier financiën, een taak die hij voortzet met zijn thema Financieel Gezond: “Het herstel verloopt voorspoedig, zodat we voorzichtig naar investeringen kunnen kijken die bijdragen aan onze doelstellingen voor Apeldoorn”.

Bestuursakkoord