Meibuien wederom miljoenenschade verzekeraars

Foto: Pixabay

Al jaren zijn herfst- en winterstormen en strenge vorst belangrijke momenten voor verzekeraars. Die kosten hen vaak handenvol schadevergoeding.

Inmiddels berucht

De inmiddels beruchte en onvoorspelbare voorjaars-/zomerbuien ‘meibuien’ komen daar nu ook bij. Doordat de laatste jaren in het voorjaar de dagen een stuk warmer zijn dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar, komt er onvoorspelbaar en heftig noodweer voor. De hoos- en onweersbuien van de afgelopen week hebben volgens de eerste ramingen van het Verbond van Verzekeraars alleen al aan woonhuizen een schade veroorzaakt die tot €10 miljoen kan oplopen.

Overvloedig

De overvloedige regen en hagel zorgden in de laatste week van mei voor enorm veel schades. ‘De neerslag betekent een kostenpost van tussen de €5 en 10 miljoen,” aldus het Verbond. “Dat is overigens alleen voor woonhuizen. “De daadwerkelijke schade ligt hoger: schade aan auto’s en overige voertuigen, overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector zitten niet in dit eerste raambedrag.”

Water- en brandschade

In het begin was vooral Zuid-Nederland (Limburg en Zeeland) aan de beurt. Verderop in de week kwamen de claims uit het hele land. Er kwamen zelfs meldingen van onweerinslag dat brand veroorzaakte. De meeste schadeclaims hadden betrekking op ondergelopen kelders en woongedeelten. “Maar felle rukwinden bliezen ook de nodige schuttingen omver en hagel en rondvliegende takken zorgden ook voor schade aan opstal.” Ook agrariërs hebben schade en die bedragen moeten nog verwerkt worden “Agrarische verzekeraars hebben de nodige meldingen gehad van schade aan gewassen als gevolg van ondergelopen landbouwgronden.” In januari zorgden twee forse stormschades al voor respectievelijk € 10 mln en € 90 mln aan huizen en auto’s.meibuien

Klimaatrapport

Het Verbond wijst naar aanleiding van de nieuwe schadepiek op het klimaatrapport dat het vorig jaar uitbracht. Daarin wordt gesteld dat zonder maatregelen de jaarlijkse schade op auto-, opstal- en inboedelpolissen met ruim een kwart miljard kan toenemen.