Reekalfjes zijn de afgelopen maand weer ter wereld gebracht

Foto: Pixabay

Afgelopen maand zijn de reekalfjes geboren. Prachtige jonge dieren, die de eerste vier tot zes weken door hun moeder worden verborgen in hoog grasland.

Maaien in de buurt van reekalfjes

Maaien wordt uitgesteld tot de jonge reekalfjes sterk genoeg zijn om zelf op tijd weg te komen. Mocht uitstellen niet mogelijk zijn voor boeren die land pachten, dan kan er tegenwoordig bij de Flora & Fauna-check gebruik worden gemaakt van een nieuwe techniek. Vlak voor het maaien vliegt een drone uitgerust met een warmtecamera over het grasland. Deze scant het veld af op lichaamswarmte van reeën en weidevogels. Door vlaggetjes te plaatsen bij de plekken waar zij zich ophouden, kan ruim om hen heen worden gemaaid.

Wat te doen als je een reekalfje ziet?

Ziet u een reekalf? Kom niet te dichtbij en laat het liggen, de moeder is in de buurt. En houd natuurlijk uw honden aan de lijn.