Mensen ervaren in toenemende mate last van houtrook

Foto: Pixabay

In toenemende mate ervaren mensen last van houtrook. In 2016 en 2017 vroegen we hier al aandacht voor bij het college: https://www.groenlinksapeldoorn.nl/rook/

Mensen ervaren hinder van houtrook

Maar wat kunnen we naast het geven van stooktips nog meer doen om overlast terug te dringen? In de vorm van een werkgroep willen we hier samen met inwoners van de gemeente Apeldoorn en andere belangstellenden aan de slag gaan. Op dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we een avond over houtrook. Je bent welkom in het souterrain van het Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn,  ruimte S16.

Voorstellen naar b&w

Wat zijn de effecten van stoken en hoe kan overlast tot een minimum beperkt worden. Welke voorstellen kunnen we naar het college doen? Omdat we een goede afweging willen maken in de verschillende belangen rondom (hout) stoken willen we dit van alle kanten bekijken. Doelstelling: concrete voorstellen doen naar het college die voldoen aan de bestaande en eventueel in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving.

 Plan van Aanpak

  • inventariseren van de effecten van stoken vanuit verschillende invalshoeken bekeken. (onder andere milieu, gezondheid, gedrag, etc.)
  • oplossingsrichtingen bedenken voor de nadelige effecten van stoken.

Later stadium (na zomerreces)

  • bedachte oplossingsrichtingen toetsen aan de bestaande en eventueel in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving.
  • follow-up met de werkgroep. Welke oplossingen kunnen op basis van de bestaande en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving gerealiseerd worden en concretiseren van de oplossingen om aan het college aan te kunnen bieden.
  • aanbieden concrete voorstellen aan het college.

Praat je mee?

Je bent van harte welkom! Fijn als je je aan wil melden via [email protected]

Dit bericht is ook terug te lezen op onze website.