Gemeente en ondernemers slaan handen ineen voor betere verkeersdoorstroming Sint Maarten

Foto: Google Street View

Ondernemers aan de Sint Maarten leggen in samenwerking met de gemeente een extra rijstrook aan, zodat het verkeer beter kan doorstromen. De samenwerking van ondernemers en gemeente loont; door een financiële bijdrage van ondernemers vindt de aanleg van de rijstrook al voor de zomer plaats.

Steeds drukker

Door toenemende transportbewegingen van de slachterij en afvalverwerkende bedrijven aan de Sint Maarten is de rijweg regelmatig geblokkeerd door wachtende vrachtauto’s. Doordat andere verkeersdeelnemers daar weer tussendoor rijden, ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. ‘Reden om de handen ineen te slaan en dit probleem aan te pakken’, aldus Marc van Gerrevink, directeur van Van Gerrevink B.V. en voorzitter van deelgebied Zuid van de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA).

Eigen bijdrage

De ondernemers Esa, Van Gerrevink, Suez en Van Tongeren hebben samen met de gemeente naar een passende oplossing gezocht. Die is gevonden in het creëren van een extra rijstrook in de groenstrook voor het pand van Esa. Van Gerrevink: ‘De gemeente gaf aan hier wel medewerking aan te willen verlenen, maar had onvoldoende budget. Daarom besloten de ondernemers een derde deel van de kosten voor de aanleg van deze extra rijstrook voor hun rekening te nemen.’ Het groen dat hierdoor verloren gaat, compenseert Esa op het eigen terrein.

Lokaal gegund door gemeente

Jan Zevenhuizen B.V. start op 13 juni a.s. met de werkzaamheden. ‘Als gemeente Apeldoorn proberen we zo veel mogelijk lokaal zaken te doen. Daarom zijn we er blij mee dat wij Jan Zevenhuizen deze opdracht konden gunnen’, aldus wethouder Jeroen Joon. Hij zal symbolisch de eerste schop in de grond steken. Wethouder EZ Joon juicht de samenwerking en de proactieve houding van de ondernemers aan de Sint Maarten toe. “Fijn om zo te kunnen samenwerken. Dit smaakt naar meer”.