Commissie voor het eerst sinds lange tijd weer samen over verdeling zoet water

Foto:

Vanwege de aanhoudende droogte en het steeds lagere waterpeil in de grote rivieren, komt woensdag de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) bijeen.

Commissie komt samen

Dat overlegorgaan komt alleen in actie als langere tijd sprake is van droogte en de vraag naar water groter is dan het aanbod. De commissie bekijkt hoe de situatie ervoor staat en welke maatregelen nodig zijn om het schaarser wordende zoet water te verdelen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt in het zogeheten Watermanagementcentrum samen met andere organisaties, zoals weerinstituut KNMI, waterschappen en provincies. De betrokken partijen komen aan het begin van de middag ook met de nieuwste ‘droogtemonitor’, waarin de stand van zaken wordt beschreven.

Voorlopig nog droog

Meteorologen verwachten dat de droogte nog niet ten einde is. De gevolgen worden steeds merkbaarder, bijvoorbeeld voor landbouw- en natuurgebieden. Het verdelen van het water is ook nodig om te voorkomen dat er te veel zout water vanuit riviermondingen het land instroomt. Verzilting is met name voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw een probleem.

Het bericht Commissie bijeen over verdeling zoet water verscheen eerst op Nieuws.nl.