Tien Apeldoornse sportclubs krijgen geld voor hun accommodatie

Foto: Pixabay

Tien Apeldoornse sportclubs krijgen dit jaar een bijdrage van de gemeente voor investeringen in hun velden of gebouwen. Het totale bedrag dat de gemeente via de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur geeft, is €250.000.

Ongebruikt budget

De gemeenteraad stelde vorig jaar vast dat het budget voor sportaccommodaties niet werd gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders heeft toen samen met de sportraad en op aangeven van de gemeenteraad een nieuwe regeling uitgewerkt. De behoefte aan deze vorm van steun blijkt groot: twaalf sportverenigingen hebben investeringsvoorstellen ingediend.

Goed onderbouwd

Die voorstellen moesten te maken hebben met investeringen in onderhoud of renovatie van velden of gebouwen, met investeringen in duurzaamheid of met kosten die voortvloeien uit een fusie (bijv. extra kleedkamers).  De aanvragen moesten goed zijn onderbouwd en er moest er sprake zijn van mede-financiering:  de gemeente subsidieert, afhankelijk van de categorie, 25%, 50 of 75% van de kosten.

Veelvoud geïnvesteerd

“Dit werkt als een vliegwiel”, zegt een enthousiaste wethouder Nathan Stukker: “Wij geven €250.000 en de sportclubs kunnen daarmee in totaal voor 1,2 miljoen investeren, een veelvoud daarvan dus. Zo kun je samen iets bereiken!”

Volgend jaar

Hoe hoog het bedrag is dat volgend jaar beschikbaar komt, wordt vóór maart bekend. Verenigingen kunnen dan vervolgens tot 1 mei een aanvraag indienen.